I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem

Der kommer flere penge til at gøre dansk landbrug grønnere i 2021. Alene til tilskudsordninger til minivådområder, privat skovrejsning og miljøteknologi er der 200 millioner kroner ekstra til landmænd og lodsejere i 2021 sammenlignet med 2020, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret er der i 2021 over 245 millioner kroner til at etablere minivådområder. Det er 100 millioner kroner mere end i 2020. Samtidig er der 30 millioner kroner ekstra til miljøteknologiordningerne, mens der igen i 2021 kan søges om 70 millioner kroner til, at lodsejere kan få tilskud til at rejse skov på deres grunde.

- Ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte har vi mulighed for at styrke flere af de ordninger, som vi ved gør Danmark grønnere. 200 millioner kroner kan sikre mange nye minivådområder, nye skove og ny miljøteknologi, som kan gavne landbruget og gøre det grønnere på en og samme tid, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Grønne tiltag

I december 2019 besluttede regeringen at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem. Det blev muligt, da arbejdet med en ny landbrugsreform blev rykket et år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg er optaget af, at vi hele tiden finder en god balance mellem at sikre flere midler til projekter, som gør landbruget grønnere, og samtidig giver landbruget de bedste økonomiske betingelser. Jeg oplever, at landbruget er enormt omstillingsparate og villige til at gå en grønnere vej. Det er godt, for det kommer vi helt sikkert til i de kommende år, siger Mogens Jensen.

Der er i alt afsat mere end 1,5 milliarder kroner i landdistriktsprogrammet fra 2021. Det endelige landdistriktsprogram for 2021 skal godkendes af Kommissionen. En ny samlet plan for EU's fælles landbrugspolitik ventes at gælde for perioden 2022-2027 efter overgangsåret i 2021.