Kun to ud af 119 danske kystnære områder lever op til kravene for EU's vandkrav. Det viser tal fra Miljøstyrelsen

Nye målinger fra Miljøstyrelsen viser, at iltsvindene starter tidligere end sidste år.

Det betyder, at Danmark ligger i bund i forhold til resten af EU's medlemslande, når det kommer til vandmiljøet, skriver DR Nyheder.

Professor i havbiologi på Syddansk Universitet, Erik Kristensen mener, at den dårlige vandstatus skyldes nærringsstoffer.

- Det hersker der ingen tvivl om, for næringsstoffer er mad for algerne, så er der meget lys, er der meget næring, og så eksploderer de i vækst, siger Erik Kristensen til DR.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at landbruget står for omkring 60-70 procent af udledningen, mens renseanlæggene står for resten. En lille del herudover kommer fra den naturlige udvaskning fra jorden.