Virksomheden præsenterer en lille vækst i volumen sammenlignet med sidste år.

Hamlet Protein, der producerer sojabaserede specialprodukter til unge produktionsdyr, har offentliggjort deres årsrapport, skriver Hamlet Protein i en pressemeddelelse.

Virksomheden præsenterer en lille vækst i volumen sammenlignet med sidste år.

Omstruktureringsomkostninger og værdiforringelse af immaterielle aktiver har medført et fald i resultaterne for 2019. Nettotabet på DKK 35 millioner er det værste resultat, virksomheden har præsenteret inden for de sidste fem år.

På trods af det, er ledelsen positive omkring udsigterne for 2020.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I 2019 steg Hamlet Proteins salgsvolumen i Asien med 2,5 procent. Det kinesiske marked viser tegn på bedring efter den afrikanske svinepest, der påvirkede landet i 2018.

Nordamerika oplevede stor vækst. Det gjaldt især for USA (+35 procent vækst), hvor Hamlet Protein færdiggjorde deres kapacitetsudvidelse. Efter et stærkt 2018 faldt salgsvolumen i Europa 2019 med 10 procent, hvor Danmark fortsat er det vigtigste marked.

I juni 2019 udpegede Hamlet Protein Erik Visser som den nye CEO, der skulle hjælpe med at skabe mere vækst i virksomheden. Ledelsesændringerne medførte restrukturering af virksomheden samt revurdering af den daværende strategi.

- Hamlet Protein er kendt for sine sojabaserede specialingredienser af høj kvalitet. Vi fortsætter med at bestræbe os på at levere de bedste vegetabilske proteiner til unge produktionsdyr sammen med den bedste ernæringsrådgivning baseret på mange års erfaring. Tidligt i 2020 sikrede vi refinansiering af Hamlet Protein med Nordea, hvilket i høj grad har forøget vores likviditet og skabt fleksibilitet i vores finansielle aftaler, forklarer Erik Visser, CEO for Hamlet Protein.

- I 2019 revurderede og opdaterede vi vores strategi. Vi tilrettede organisationen til fordel for en mere hands-on-kultur, igangsatte et Opex-reduceringsprogram, gennemgik distributørforhold, investerede i udvalgte markeder for at øge vores lokale tilstedeværelse og fokuserede på en kundecentreret tilgang, tilføjer Erik Visser.

Virksomhedens cash flow faldt sammenlignet med 2018, primært på grund af den øgede arbejdskapital og Capex-investeringer. Hamlet Protein regner ikke med store Capex-projekter inden for de næste tre år, eftersom nuværende kapacitet dækker den forventede volumen. Den nye finansieringsaftale vil reducere renteudgifterne betydeligt, skriver Hamlet Protein.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld omkring Hamlet Proteins muligheder fremadrettet. Vi har en fantastisk produktportefølje og et godt team. Vi er i gang med en omlægning, der vil få vores omkostningsniveau på linje med virksomhedens størrelse og gøre vores virksomhed mere effektiv i kommunikationen omkring sunde dyr og deres ernæring over for vores kunder. Vi forventer at se en stærk stigning i resultaterne for 2020, og halvvejs gennem året har vi øget vores indkomstprognose for perioden, konkluderer Erik Visser.