Ifølge BL's næstformand, Peter Kiær, er BL's retssag om gødning og vandplaner en af de vigtigste sager, som dansk landbrug har ført til dato.

Bæredygtigt Landbrugs store retssag om gødning og vandplaner handler om, at vi ikke vil acceptere, at 1/3 af de danske landbrugsarealer skal braklægges.

Bæredygtigt Landbrug kæmper imod nytteløse efterafgrøder og forhøjede udnyttelsesprocenter i husdyrgødning. Bæredygtigt Landbrugs retssag, der forhåbentlig snart kommer i Landsretten, er en af de vigtigste sager, som dansk landbrug har ført til dato og handler grundlæggende om muligheden for at gøde afgrøderne fagligt optimalt.

Landbrugspakken fra 2015, der betød, at landbrugsfamilierne i Danmark kunne bruge mere gødning, er igen i fare. Landbrugsfamilierne fratages på ny muligheden for at gøde afgrøderne fagligt korrekt. Det kommer til at betyde, at dansk korn igen kan blive uønsket på verdensmarkedet på grund af for lavt proteinindhold i kornet - med store økonomiske konsekvenser for landmandsfamilierne.

De mange politiske tiltag mod landbruget er helt ødelæggende for erhvervet. Det gælder kravet om efterafgrøder, om udnyttelsesprocenter i husdyrgødning, regulering af lavbundsjorde, forbud mod gødskning og sprøjtning på paragraf 3-marker samt hele år 1900-problematikken osv., osv. Det er tiltag, der har til hensigt at forbedre vandmiljøet - tiltag der i bedste fald er virkningsløse, men under alle omstændigheder skadelige for vores afgrøder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Videnskaben har påvist, at der ikke er sammenhæng mellem det kvælstof, landbruget bruger på markerne, og miljøtilstanden med f.eks. ålegræs ved kystvandene. Alligevel bliver nogle danske politikere ved med at regulere efter modelberegninger, som ingen andre i verden benytter sig af. Alle modellerne bunder i en kvælstof-forskrækkelse i Danmark - som vi ikke ser i andre lande.

Andre i landbruget vil nu angiveligt også overveje retssager mod de usaglige gødningsregler. Men hvor mange andre taler om at føre isolerede retssager imod dele af gødningsreglerne - som f.eks. de frivillige efterafgrøder - er Bæredygtigt Landbrug allerede godt i gang med selve sagens kerne: Det grundlæggende fundament for reduktionerne - nemlig vandplanerne - som alle gødningsreglerne stammer fra. Bæredygtigt Landbrug begyndte dette retlige arbejde mod gødningsrestriktioner med en stævning allerede lillejuleaften 2016.

Det tager tid at føre retssager - lang tid. Sager, der er store og komplicerede, tager ofte årevis at komme igennem. Det betyder, at sager, der først påbegyndes nu, ganske enkelt ikke når at komme for en dommer, førend der er kommet nye vandplaner med andre restriktioner for landbruget.

Landbrug & Fødevarer er med som biintervenienter i den store sag, og vi er glade for, at et samlet landbrug står bag Bæredygtigt Landbrugs retssag om gødning og vandplaner.

Bæredygtigt Landbrugs stævning af staten i vandplanssagen viser, at vi nu og i fremtiden er parat til at tage de kampe, der skal til - og at vi forstår at begynde i tide. Vi fortsætter kampen.