De nye højdekrav til svinetransporter stod til at træde i kraft 1. juli, men udskydes nu indtil videre, da Fødevarestyrelsen har modtaget indsigelser til højdekravene, som skal undersøges.

Eksportportalen under Fødevarestyrelsen informerer om, at ikrafttræden af ændring vedrørende indvendig højde udskydes indtil videre.

Den planlagte ændring af bekendtgørelsen om beskyttelse af dyr under transport udskydes indtil videre. Ændringen af transportbekendtgørelsen består i, at indvendig højde for grise under transport udvides med højdeværdier for grise på henholdsvis 26 og 30 kg. Udsættelsen skyldes, at der i høringsperioden er gjort indsigelser, som skal afklares før bekendtgørelsen kan træde i kraft. Bekendtgørelsen træder derfor ikke i kraft 1. juli 2020, skriver Fødevarestyrelsen.

Flere biler på landevejene

Danske Svineproducenter er en af de organisationer, der har indgivet indsigelser mod de nye højdekrav under transport.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Svineproducenterne forstår ikke, hvorfor Fødevarestyrelsen og politikerne slet ikke forholder sig til de faktiske indretninger i vognparken, der skal transportere dyrene til eksport.

- Det er skærpende i denne situation, at der i Europa heller ikke findes tilstrækkeligt materiel, der kan leve op til behovet, skriver Danske Svineproducenter i sit høringssvar.

- Det er vores vurdering, at den udenlandske transport fra landmand til samlestald får et krav på cirka 20 procent flere biler. Den direkte transport vil blive yderligere belastet, i dét cirka halvdelen af kapaciteten ikke kan benyttes. Det vil således være krav om, at der skal være mange flere transportkøretøjer til at flytte den samme mængde smågrise til de udenlandske købere, siger Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter.

Regning til landmændene

SamMark, der repræsenterer de eksportører, der udfører mere end 80 procent af de danske eksportgrise, har også indsendt indsigelse mod lovkravet.

- Vi mener at bekendtgørelsen bør skrottes og afvente forskning fra Århus og som et eventuelt dårligt alternativ hertil, skal vi have en implementeringsperiode så vi kan udskifte vores transportflåde på en fornuftig måde. Dette vil sige en mulig implementering på otte år, men vigtigt at slå fast, vi ønsker at bekendtgørelsen skrottes, fordi kravene ikke bidrager til andet end at placere en gigant ekstra regning hos danske landmænd, siger siger Lisbet Hommelhoff, formand i SamMark.

Fødevarestyrelsen har bedt seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab og et hold af kolleger fra Aarhus Universitet om at undersøge, hvilken indvendig højde i lastbiler, som kører med grise under 26 kg, der er nødvendig for at leve op til transportforordningen.