Den største massescreening af grundvandet i Danmark fandt sted tidligere i år. Lad os bare få tallene på bordet én gang for alle, lyder det fra læser Knud B. Overgaard.

Miljøstyrelsen testede 263 vandboringer for 415 forskellige pesticidstoffer, hvilket er 10 gange flere end i normale undersøgelser af drikkevandet!

I 80 procent af de tests påvistes ikke landbrugsrelaterede pesticidstoffer overhovedet, og i 95 procent påvistes ingen spor af de pesticider, der i dag anvendes af landbruget.

Det blev derudover konstateret, at vi i Danmark har grundvand, der altså som netop anført klarede frisag, til at forsyne godt 200 millioner mennesker med drikkevand, som er helt uden spor af landbrugspesticider...

Det er nok nødvendigt at genlæse disse tal for helt at forstå situationen - de holder nemlig veldokumenteret (grund)vand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Regeringen har vedtaget regler om indsatsplanlægning, som skal føre til rådighedsindskrænkninger på op til 40-50 procent af dansk landbrugsjord.

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har ved hjælp af deres advokat Hans Sønderby sagsøgt staten med påstand om, at den danske lovgivning om indsatsplanlægning er EU-retsstridig.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver på deres hjemmeside, at "der er fundet for høje koncentrationer i flere boringer..." - men på baggrund af omtalte massescreening leverer ministeriet selv beviset for, at foreningen skal vinde sagen. Man fristes til at sige - vinde den sag, der ikke er!

Tankevækkende er det, at rapporten om massescreeningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen, som jo er statens eget system.