Landbrugsmaskiner kan være brandfarlige. Med en punktsikring kan du undgå, at den lille brand bliver stor.

Selvom antallet af brande i mejetærskere blev halveret i forhold til den rekordtørre sommer i 2018, så lå antallet af brande i de store høstmaskiner sidste år stadig over det normale, skriver Topdanmark i en pressemeddelelse.

En ny opgørelse fra Topdanmark forud for den kommende høstsæson viser således, at der i 2019 var cirka 40 brande i mejetærskere.

Danmarks største leverandør af forsikringer til landbruget maner derfor til fortsat forsigtighed. Store økonomiske tab, udfordringer med at få høsten i hus og risiko for personskade kan være konsekvensen, hvis en mejetærsker bryder i brand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor opfordrer forsikringsselskabet stærkt landmænd til at få installeret et anlæg til brandslukning, som udløses automatisk ved brand direkte hvor ilden opstår - såkaldt punktsikring.

- Det handler om at undgå driftsstop midt i en travl høst, men også om at beskytte værdifulde maskiner og undgå, at landmanden selv eller andre kommer til skade, siger landbrugsspecialist Gunnel Andersson fra Topdanmarks ingeniørafdeling.

Høst uden ekstraarbejde

Installering af punktsikring i mejetærskernes motorrum begrænser erfaringsmæssigt skaderne og sikrer, at høstarbejdet hurtigt kan genoptages efter mindre reparationer, lyder det fra Topdanmark.

- Under høsten skal frugten af et års arbejde i hus i løbet af få dage, og hvis en mejetærsker er ude af drift, kan det i den periode være svært at finde en maskine eller maskinstation, som har ledig kapacitet til at overtage arbejdet. Derfor er det vigtigt, at ens egen mejetærsker hurtig kan køre videre efter en brand, siger Gunnel Andersson.

Ved at investere i et punktsikringsanlæg til typisk mellem 7.000 og 14.000 kroner, kan landmændene forhindre, at ild breder sig og eventuelt forårsage omfattende maskin- og markbrande. Hvert år medvirker punktsikringsanlæg til at slå ild hurtigt ned i mejetærskernes maskinrum, skriver Topdanmark i pressemeddelelsen.

Nemme og effektive forholdsregler

Cirka 40 procent af alle brande i mejetærskere skyldes skader på ledningsnettet, som blandt andet kan være beskadiget af gnavere i løbet af vinteren, viser tal fra Topdanmark.

Selvom mejetærskeren er serviceret, inden den blev opbevaret for vinteren, opfordrer Gunnel Andersson landmændene til at gennemgå kabler, drivremme og lejer før mejetærskeren ruller ud på marken igen.

En gennemgang før høsten sættes i gang er vigtig, da der blandt andet kan være opstået nye skader forårsaget af gnavere i løbet af vinteren. Også under selve høsten er det vigtigt at tjekke lejer og drivremme, og ikke mindst jævnligt blæse mejetærskeren ren for støv, som øger risikoen for antænding.