Antallet af overtrædelser af økologireglerne er faldet fra 2017 til 2018. Det sker på trods af, at både antallet af økologer og kontroller er steget i samme periode. Det viser nye tal fra Landbrugsstyrelsens kontrolstatistik.

Udviklingen med færre overtrædelser af økologiregler er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig brug for forbedring, mener formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Samlet set har Landbrugsstyrelsen fundet fejl i 13,2 procent af de 4.044 kontroller, der er foretaget hos økologiske landmænd i 2018. Det er et fald i forhold til 2017, hvor der blev fundet overtrædelser hos 14,8 procent af de i alt 3.763 kontroller.

Mange administrative fejl

Langt størstedelen af de fejl, der er fundet hos de økologiske landmænd, er af administrativ karakter. De hyppigste overtrædelser skyldes først og fremmest mangelfuld årlig indberetning og derefter manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi ser heldigvis fortsat meget få, alvorlige overtrædelser af økologireglerne, der relaterer sig til dyrevelfærd eller snyd med økologimærkningen, men vi har stadig for mange administrative overtrædelser. En stor del af de overtrædelser virker som glemsomhed eller sjuskeri fra landmandens side, og det vil vi naturligvis gerne have strammet op på, siger Hans Erik Jørgensen og fortsætter:

- Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer har derfor også besluttet at foretage flere og mere målrettede indsatser for at forbedre resultaterne, og vi vil igen sætte det på dagsordenen, når vi mødes i de lokale foreninger. Så det er mit håb, at vi også vil se forbedringer i statistikken for fremover.

Påbud er tæt på halveret

Antallet af overtrædelser, der har resulteret i et påbud eller en bøde fra Landbrugsstyrelsen er tæt på halveret fra 2017 til 2018. I 2018 har 67 økologer fået en bøde. Til gengæld har fem producenter har haft overtrædelser, der resulterede i, at deres autorisation til økologisk produktion blev tilbagekaldt i 2018 mod 2 producenter i 2017.

Landbrugsstyrelsens statistik viser også, at der generelt findes flere uoverensstemmelser på bedrifter med husdyr, der ofte er mere komplekse, end på bedrifterne med ren planteavl.

- Når vi kan se, at det samlede antal af overtrædelser falder i en periode, hvor der både kommer flere nye kolleger ind i faget, og selve mængden af kontroller er blevet øget, så tillader jeg mig at være optimistisk i forhold til udviklingen og de fremtidige statistikker, siger Hans Erik Jørgensen.

Især i Region Syddanmark og i Region Nordjylland er man lykkes med at forbedre resultaterne fra 2017 til 2018. Den samlede opgørelse over overtrædelser kan ses via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.