Med en stor høst og en svækket real er det primært brasilianske varer der har sat kursen mod de kinesiske havne.

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets: Den kinesiske sojabønneimport steg for maj måned med 27 procent sammenlignet med sidste år efter, at crushere har draget fordel af gode margins, som følge af billige forsyninger. Kina importerede i maj 9,4 millioner tons sojabønner mod 7,4 sidste år. For året til dato er importen steget med 6,8 procent til 33,9 millioner tons.

For indeværende og næste måned ventes importaktiviteten at fortsætte på det høje niveau. Med en stor høst og en svækket real er det primært brasilianske varer der har sat kursen mod de kinesiske havne. Det betyder at de brasilianske lagre svinder kraftigt ind frem mod ny høst i USA til efteråret. Et forhold der er med til at understøtte de amerikanske bønner, der fredag lukkede i det højeste niveau i 10 uger. Efter måneders ventetid oven på fase-1 aftalen, tyder det endelig på, at kineserne er kommet på banen.

USDA annoncerede den seneste uge 3 eksportsalg til henholdsvis ukendte destinationer og Kina ind i ny høst, og hvis ikke retorikken skærpes mellem Trump og Xi Jinping, bør vi se yderligere annonceringer de kommende uger. Den amerikanske tilsåning af sojabønner blev i sidste uge rapporteret til 75 procent færdig, og dette tal ventes i aftes at være fremskredet til 89-93 procent.

Tilsvarende var 70 procent af afgrøderne kategoriseret i god/meget god stand, mens gunstigt vejr sandsynligvis også vil understøtte fremgangen i aften. Mens yderligere salg til Kina, kombineret med en svækket amerikanske dollar løfter sojakomplekset højere, så bør 'normalt' vejr henover sommeren i det amerikanske Midtvesten, begrænse upside potentialet, her hvor de Nord- og Sydamerikanske forsyninger ser ud til at holde trit med efterspørgslen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stram forsyningsbalance

En relativ stram forsyningsbalance på gammel høst i både Europa og omkring Sortehavet på den gamle sæson, fortsætter med at holde hånden under hvedepriserne. I mellemtiden lader de første nye forsyninger vente på sig en måneds tid endnu. Det betyder at FOB-markedet sandsynligvis vil forblive understøttet, indtil de indenlandske forsyningsbalancer er genetableret. Det forventer vi vil være med til at holde hånden under priserne en lille måneds tid endnu, hvorefter de vil begynde at give efter for de nye forsyninger der vil strømme ind på lagrene.

Den forestående hvedehøst på den nordlige halvkugle er stabiliseret, med den seneste nedbør både i Sortehavet og hos de store hvedeproducerende nationer i Vesteuropa. Også udbyttepotentialet for vårhvede rapporteres at tegne positivt i USA, Canada og Rusland. På den sydlige halvkugle er såarbejdet i gang, og under forudsætning af en normalisering af vejret i Australien venter Rabobank, at den australske hvedeproduktion vil genrejse sig og nå 26 millioner tons for sæsonen, mod 17,5 ved seneste høst.

Det indfatter et eksportestimat på 17,5 milliioner tons - en stigning på 110 procent i forhold til gammel sæson. Med til at understøtte produktionsestimaterne er gunstigt vejr der estimeres at øge vinterhvedearealerne med op mod 26 procent.

- Selvom der stadig er omkring seks måneder til produktionen rammer siloerne, falder alle kendetegnene for en sæson med udbytter over gennemsnittet nu på plads udtaler bankens korn- og frøanalytiker.