Asbjørn Børsting er valgt som præsident for Fefac

Asbjørn Børsting, direktør for Dakofo, den danske brancheorganisation for Korn og Foder, er valgt som præsident for Fefac, der er brancheorganisation for den samlede foderindustri i EU. Det oplyser Dakofo.

- Produktionen af fødevarer er central for mange af de store og vigtige dagsordener lige nu i EU.

- Vi står derfor foran en meget interessant fremtid, hvor foderbranchen har en rolle at spille i forhold til at løse nogle af de samfundsudfordringer vi står overfor. Det er derfor en spændende opgave, at Asbjørn Børsting skal stå i spidsen for Fefacs bestyrelse. Arbejdet i Fefac hænger godt sammen med alt det, vi arbejder på herhjemme i Dakofo, så vi ser mange synergieffekter, udtaler Dakofos bestyrelsesformand Torben Christensen.

- Fra Dakofo vil vi nu prioritere endnu flere kræfter i det internationale samarbejde. Udover at skulle varetage posten som præsident i Fefac, er vi i Dakofo også aktive medlemmer i FEFACs komiteer, der arbejder målrettet med meget relevante emner indenfor eksempelvis klima og bæredygtighed, fodersikkerhed, husdyrernæring, EU's landbrugspolitik og Brexit.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det kommer til at trække nogle ressourcer - men det er meget centrale arbejdsfelter, hvor vi nu får mulighed for at sidde med helt tæt på drøftelserne i EU, lyder det fra Torben Christensen.

Anerkendt organisation

Fefac blev stiftet i 1959 og er i dag en anerkendt EU-brancheorganisation, der agerer som den europæiske foderbranches talerør. Udover arbejdet i EU har Fefac også transatlantiske og globale samarbejder med søsterorganisationer verdenen rundt. Fefac beskæftiger sig med de centrale arbejdsfelter med relation til EU's fodervirksomheder. Klima og bæredygtighed, fødevare-og fodersikkerhed, dialog med EU-Kommissionen, samarbejde med og om handelsrelationer i dialog med kædepartnerne er blandt de mest centrale arbejdsfelter i Fefac.

Fefacs medlemskreds dækker foderbrancheforeningerne i 22 EU-lande samt foreninger i Schweiz, Tyrkiet, Norge, Serbien og Rusland med status som associerede medlemmer.

Den europæiske foderindustri beskæftiger over 100.000 personer på ca. 3.500 produktionssites. EU's samlede produktion af foderblandinger udgør 164 millioner tons årligt.

Omsætningen for den europæiske foderindustri er estimeret til 50 milliarder euro.