Partierne i Folketinget er enige om at beskytte drikkevandet mod giftige og ulovlige stoffer. I et samråd 27. maj om sprøjtegifte i drikkevandet varslede miljøministeren en nye massescreening af vandboringerne i år.

I en screening fra 2019 viser resultaterne resterne af ulovlig importeret sprøjtemidler. Screeningen viste fund af 32 stoffer i 20 procent af boringerne. I seks boringer fra grundvandsovervågningen er der fundet samlet ni sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter over kravværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter.

- I den brede pesticidaftalekreds har vi allerede opnået flere stramninger - herunder en bedre beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO'er. Det er en stor sejr, som vi har arbejdet for længe, sagde Lea Wermelin på samrådet.

Under massescreeningen er grundvandet nu screenet for over 400 stoffer.

- Vi kommer til at undersøge for endnu flere, så vi får et bedre billede af, hvad der gemmer sig i vores grundvand, sagde Lea Wermelin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Miljøministeren varsler en ny massecreening i 2020 for at få mere viden om stoffernes udbredelse i grundvandet.

Fundet af de ulovlige stoffer, der aldrig har været godkendt i Danmark skyldes efter Miljø- og Fødevareministeriets opfattelse anvendelser i landbruget.

Under samrådet protesterede flere ordfører fra blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti over beskyldningerne mod landbruget.

- Vi skal passe godt på vores grundvand og ulovligheder vil vi ikke tolerere. Synderne skal jagtes og stoppes - uanset hvem der står bag, men man skal passe på med skræmmekampagner, der siger, at det hele er landbrugets skyld, sagde Erling Bonnesen, Venstre, under samrådet.

Dansk Folkeparti bakkede op om det synspunkt og gjorde opmærksom på at nogle af de ulovlige stoffer kan stamme fra for eksempel nedlagte lossepladser og gartnerier.

Grænsekontrol

Lea Wermelin har taget problemstillingen om de ulovlige stoffer op med landbrugets parter for at understrege, at brugen er helt uacceptabel. I den kommende screening vil man kigge mere på ulovlige stoffer.

- En måde at bekæmpe brug af ulovlige pesticider på er ved at sikre, at midlerne slet ikke kommer ind over den danske grænse, sagde miljøministeren.

Fremover vil Miljøstyrelsen samarbejde sammen med Told og Skat ved grænserne for at forhindre importen af stofferne.