Herning-Ikast og Holstebro Struer Landboforening står bag initiativet over kommunegrænserne.

De tre kommuner, som Storåen gennemløber, (Ikast-Bran­de, Herning og Holstebro) har alle givet tilsagn om at indgå i drøftelserne om etablering af en Storå Komité, skriver Sagro i en pressemeddelelse.

Initiativet til etablering kommer fra Holstebro Struer Landboforening og Herning-Ikast Landboforening.

Foreningerne er af den opfattelse, at kommunerne og de bredejere og lodsejere, som afvander til Storåen, har en fælles interesse i en optimal vandafledning. Men der er brug for en koordineret indsats, skriver Sagro.

En koordinering, der bør omfatte indsatser i hele åsystemet, og som sam­tidig giver plads til afvanding og klimatilpasning - side om side med bedre vandmiljø og rekreative interesser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Storå Komiteens indsats vil bestå i at rådgive kommune og lodsejere, ind­samle viden, finde fælles forståelse og at påtage sig værtsrollen ved ar­rangementer vedrørende Storåen, der dækker flere kommuner.