Der er store områder med ekstremt iltsvind og dyredød i Øresund, som kan kædes sammen med udledningen af urenset spildevand, mener professor.

Tv2 Lorry har talt med en fritidsdykker, der oplever store områder af havbunden i Øresund, som er dødt.

Der er tale om et såkaldt liglagen, der kan opstå ved for mange næringsstoffer som kvælstof og fosfor i havet, der fører til iltsvind.

Ifølge tv2 Lorry kan en overflod af næringsstoffer i havet ofte og især tilskrives landbruget og spildevandsudledning.

Ifølge Stiig Markager, der er professor i marineøkologi ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der holder til i Risø ved Roskilde, kan pilen pege i retning af Københavns spildevand, når der kigges på årsagen til iltsvind i Øresund.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er nærliggende at antage, at den dårlige renseeffektivitet man har - specielt på det store anlæg omkring København - er medvirkende til det her, siger han til TV 2 Lorry, og uddyber, at det giver mening, at iltsvindet også ses nordpå i nærheden af Helsingør, da næringsstofferne driver hertil på grund af strøm i vandet.

Iltsvind og liglagen er skidt for havmiljøet, da arter forsvinder fra området og biodiversiteten dermed falder. Ifølge tv2 Lorry kan det tage mange år, før de forsvundne arter vender tilbage.