Påhængsvogne og påhængsredskaber som bliver EU- typegodkendte skal opfylde nye krav som betyder at de på visse områder skal konstrueres og udstyres på en anden måde end vi er vant til.

Reglerne er omfattende og der er 20 krav som skal efterleves, dokumenteres og afprøves før køretøjet er EU-typegodkendt. Der er på nogle punkter forskel på kravene til påhængsvogne (R) og påhængsredskaber (S). De væsentlige giver vi et overblik over her.

Bagkofanger

Der er krav om bagkofanger på påhængsvogne (R) men ikke et krav på påhængsredskaber (S). Hvis et køretøj skifter køretøjsklasse fra påhængsredskab (S) til påhængsvogn (R) er der krav om bagkofanger.

Sidemarkeringslygter

I dag er de nationale regler således at både (R) og (S) skal være forsynet med sidemarkeringslygter når længden overstiger 6 m. For EU-typegodkendte køretøjer gælder det kun for klasse R3 og R4 og med ændrede regler hvor afstanden kun skal være 4,6 m (det gælder i øvrigt også for traktorer). De samme regler gælder for sidereflekser. Det bliver lidt udfordrende med 2 regelsæt, et for ikke typegodkendte køretøjer, hvor de nationale regler gælder, og et andet regelsæt for de EU-typegodkende køretøjer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ekstra lys

Der må monteres ekstra højtplacerede blinklys og baglys. Krav til belysningsanlæg, lygter og lys følger de krav som stilles til klasse O, som omfatter påhængsvogne og sættevogne til lastbiler på alle de steder hvor det er relevant. Reglerne for lys og lygter er blevet skærpet i 2018 med henblik på at gøre køretøjerne mere synlige.

Dimensioner

Tilladt samlet akseltryk for Klasse R og S er for henholdsvis 2, 3 og 4 aksler maksimalt 18, 24 og 32 ton med maksimalt akseltryk på 10 ton dog 11,5 ton ved aksler med træk. NB! De nationale regler tillader maksimal samlet akseltryk på 20 ton ved to aksler når akselafstanden er over 1,8 meter.

Den maksimale længde for klasse T, C, R og S er 12 meter. Den maksimale bredde for klasse T, C og R er 3,0 meter når bredden over 2,55 meter alene skyldes dækkene. For Klasse S må påhængskøretøjets bredde være op til 3 meter.

rich-media-1
Få et overblik over de kommende EU-krav til påhængsvogne.

Oversigt over køretøjsklasser

I forbindelse med EU-typegodkendelser er landbrugskøretøjerne opdelt i køretøjsklasser, som det er vigtigt at kende for at vide hvilke regler, der gælder:

(Se oversigten nederst)

Traktorerne er opdelt under klasse T, hvor EU-typegodkendelse allerede er obligatorisk. Dog er der nogle underklasser, hvor traktorer er ekstra høje eller er ekstra brede. Klasse C inden for traktorer er bælte-traktorer, og denne klasse inddeles ligesom hjultraktorer.

Påhængsvogne er opdelt under klasse R og Påhængsredskaber under klasse S. Liftophængte redskaber er endnu ikke omfattet af regler om typegodkendelse.

Alle klasser opdeles yderligere i (a) op til 40 km/h og (b) over 40 km/h

Klasse T1/C1 omfatter hjul/bæltetraktorer, sporvidde, på 1150 mm eller derover, egenvægt over 600 kg og frihøjde mindre end eller lig med 1 000 mm.

Klasse T2/C2 omfatter hjul/bæltetraktorer med sporvidde under 1 150 mm. Egenvægt over 600 kg, frihøjde 600 mm eller derunder; og den konstruktivt bestemte maksimalhastighed er begrænset til 30 km/t

Klasse T3/C3 omfatter hjul/bæltetraktorer med en egenvægt på 600 kg eller derunder

Klasse T4.1/C4.1 har en frihøjde på over 1 000 mm og den konstruktivt bestemte maksimalhastighed begrænset til 30 km/t.

Klasse T4.2/C4,2 (ekstra brede traktorer) store dimensioner, og som især anvendes til bearbejdning af store landbrugsarealer

Klasse T4.3/C4.3 (traktorer med lav frihøjde) til anvendelse inden for landbrug eller skovbrug, som er karakteriseret ved et bærende chassis, der er udstyret med et eller flere kraftudtag, og har en teknisk tilladt totalmasse på højst 10 ton.

Klasse R1 omfatter påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er højst 1500 kg

Klasse R2 omfatter påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 1500 kg, men ikke over 3500 kg

Klasse R3 omfatter påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 3500 kg men ikke over 21000 kg

Klasse R4 omfatter påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 21000 kg

Klasse S1 omfatter udskifteligt trukket udstyr, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er højst 3500 kg

Klasse S2 omfatter udskifteligt trukket udstyr, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 3500 kg.

rich-media-3
Oversigt over de forskellige EU-klasser.