Sent lørdag aften meddelte Hofor, at de udskød den planlagte udledning af spildevand til Øresund i. Bæredygtigt Landbrug hilser denne udskydelse med tilfredshed, og understreger, at den skal gøres permanent.

Hofor og Novafos ville udlede urenset spildevand direkte ud i Øresund i en periode på fem dage. Bæredygtigt Landbrugs direktør henvendte sig derfor til både borgmester Hans Toft og miljøminister Lea Wermelin for at få udledningen stoppet, skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Nu er udledningen så midlertidig udsat i 24 timer - det er ikke nok.

- Danske landmænd skal dagligt skal stå på mål for tilstanden i det danske vandmiljø, landmændene bliver reguleret ned til mindste gram - derfor bliver de voldsomt provokeret af den lethed, hvormed systemet kan tildele sig selv retten til at lave et sådant planlagt svineri, siger direktør for Bæredygtigt Landbrug Hans Aarestrup.

Det er særdeles alvorligt, at næringsstoffer - fosfor, kvælstof og organisk materiale bliver ledt direkte ud i Øresund i de fem dage.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er for eksempel tale om over to tons fosfor, der ikke nedbrydes, men vil ligge i årtier som slam på bunden af Kongedybet og Øresund. Desuden er der tale om uafklarede store mængder af organisk materiale, miljøfremmede stoffer, kemi, tjærestoffer og medicinrester, skriver Bæredygtigt Landbrug.

Udledning af næringsstoffer er specielt følsomt her i forårsmånederne. Det gør ikke miljøødelæggelsen mindre, at man netop vælger at udlede næringsstoffer nu.

Det er ikke acceptabelt. Der må findes en anden løsning for at få disse mængder spildevand til et rensningsanlæg for eksempel med tankskibe, mener Bæredygtigt Landbrug.

Mange spørgsmål rejser sig fra BL:

- Hvor ofte sker der en sådan udledning af urenset spildevand. Noavfos direktør har tidligere sagt, at det er anden gang i år - blot for dem.

- Hvor mange tilladelser er der givet - i hovedstadsområdet - og på landsplan i løbet af det sidste år? Hvor store mængder er der tale om?

- Hvor store mængder udledes årligt gennem de gamle rør, der ender ude i Øresund?

- Hvor ofte sker overløb af urenset spildevand fra rensningsanlæg?

- Hvor ofte udledes spildevand i resten af landet?

- Der må graves til bunds i denne på alle måder beskidte sag, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.