Forsker i biogas Henrik Bjarne Møller fortæller om, hvordan der forskes i biogas, og hvad fremtiden formentlig vil bringe af ændringer i branchen.

Henrik Bjarne Møller, seniorforsker ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har arbejdet med og forsket i biogas de seneste 30 år. Han har gang i flere projekter, der handler om, hvordan biogas kan blive endnu mere bæredygtigt, og om økonomien kan blive bedre ved at øge gasudbyttet og reducere omkostningerne.

- Lige nu er vi eksempelvis i gang med flere projekter omkring forbehandling af biomasse herunder halm, som er den største rest-biomasse, vi har - målt på tørstof, fortæller Henrik Bjarne Møller.

Udover projektet med forbehandling af halm, arbejder Henrik Bjarne Møller og kollegerne blandt andet også på projekter, der omhandler økologisk biogas, hvor der er rigtig mange muligheder for at hente gevinster i form af bedre gødningsprodukter. Ligeledes er der fokus på at få gyllen hurtigere ud af stalden, for at tab af metan fra stalden kan reduceres, og gasudbyttet på biogasanlæg kan øges.

Lille og stor skala

Meget af den forskning, som Henrik Bjarne Møller arbejder med, sker på Forskningscenter Foulum.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-  Vores forskning foregår på mange forskellige måder. Nogle af vores forsøg laves i et laboratorie, hvor vi tager prøver og laver små forsøg for at kunne kvantificere effekterne. Der er nogle ting, som er utroligt svære at måle i fuld skala - der kan være mange usikkerheder forbundet med det, så det skal ofte testes under kontrollerede forhold, inden det kan opskaleres, fortæller Henrik Bjarne Møller og tilføjer:

- Vi har også en del virksomhedssamarbejde, hvor vi samarbejder med virksomheder, der har en teknologi, som kan benyttes til at forbedre biogas teknologien. Her foregår det ofte i større skala.  Den opnåede viden præsenteres i videnskabelige tidsskrifter, på konferencer og seminarer.

Rådgivning i biogas

Udover samarbejdet med virksomheder og biogassektoren indgår Henrik Bjarne Møller i myndighedsrådgivning af Miljø- og Fødevareministeriet med den nyeste viden om biogasanlæggenes potentiale for at løse miljøproblemer og mindske drivhusgasudledning.

- En del af vores arbejde går ud give myndighedsrådgivning overfor ministerierne. Landbruget er jo en vigtig spiller i forhold til klimamålene, og der kan vi være med til at give input til, hvilke effekter, der kan opnås med biogas, fortæller Henrik Bjarne Møller og fortsætter:

- En af de ting, der gør biogas interessant, er de mange positive miljøgevinster. Vi kigger rigtig meget på, hvordan vi kan tilrette processen, så den bliver så bæredygtig som mulig, og hvordan vi kan reducere metanudledningen fra gylle yderligere.

rich-media-1
Henrik Bjarne Møller har hele tiden gang i mange forskellige projekter omkring biogas. Privatfoto. 

Fremtidens biogas

Til spørgsmålet om, hvad vi kan forvente at se i fremtiden inden for biogas, peger Henrik Bjarne Møller på flere nye trends.

- Vi vil helt sikkert se en ændring i retning mod anlæg, der kan håndtere større mængder meget tørstofrige biomasser - for eksempel halm. Det er en udvikling, der allerede er i fuld gang, og det er en kæmpe energiressource, som stadig kun bliver brugt i et meget begrænset omfang, fordi det er en kompliceret biomasse at arbejde med, fortæller Henrik Bjarne Møller.

Ifølge forskeren vil vi formentlig komme til at se en udfasning af majs i biogassektoren i fremtiden, da majs, ifølge Henrik Bjarne Møller, ikke er særlig bæredygtigt.

Til gengæld vil vi se meget mere fast husdyrgødning.

- Traditionelt set har man jo haft en masse affaldsressourcer fra samfundet, man kunne bruge. Men med den kraftige vækst, der har været indenfor biogassektoren, er de ressourcer opbrugt. Og det kan ikke lade sig gøre at få økonomien til at løbe rundt kun med flydende husdyrgødning.

Henrik Bjarne Møller fortæller, at fast husdyrgødning og halm derfor er oplagt at bruge på grund af det store energi indhold samt, at det er billigt for landbruget at skaffe.

Klimaet er førsteprioritet

For Henrik Bjarne Møller er det overordnede mål for fremtiden, at biogas bliver endnu mere effektivt og bæredygtigt.

- Der er ingen tvivl om, at der kommer til at ske rigtig meget på området. Det er ikke sikkert, at det bliver på det økonomiske plan, for det er ikke altid at forbedret klimaprofil og økonomi går hånd i hånd, selvom det heldigvis ofte er tilfældet. Jeg tror, der vil blive stillet øgede krav om at levere endnu mere på klimakontoen, siger Henrik Bjarne Møller, der ved, at branchen allerede arbejder intenst på dette.

- Som forsker er der stadig masser at tage fat på med at gøre biogasteknologien endnu mere effektiv og bæredygtig. Men hvad det præcis bliver, udover bæredygtigheden, kommer også an på de politiske målsætninger. Der er jo en kæmpe interesse i landbruget for biogas, og det er en vigtig spiller i forhold til klimadagsordenen, så vi arbejder videre med at kunne forbedre miljø- og klimagevinsten, fortæller Henrik Bjarne Møller og tilføjer: 

- En energikonvertering på cirka 60 procent af biomasse som husdyrgødning med den nuværende teknologi giver god plads til forbedringer. Det er meget vigtigt, at der stadig kommer kulstof tilbage til jorden - og med dagens anlæg reducerer biogas stort set ikke den langsigtede kulstoflagring, og vi skal derfor ikke nødvendigvis op på 100 procent, men gerne højere end vi er nu. Det vil gavne både økonomi og bæredygtighed.