L&F kommenterer her på regeringens første plan i klimaudspillet. 

Regeringen fremlagde onsdag regeringens første plan af det nye klimaudspil, som du kan læse mere om her. Målet er, at Danmark skal indfri en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Direktør for L&F, Anne Arhnung, kommer her med sin kommentar til det nye udspil:

- I Landbrug & Fødevarer har vi en vision om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050, og vi arbejder hele tiden for at komme lidt tættere på det mål og på at bidrage til målsætningen om 70 procent reduktion af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 ift. niveauet i 1990.

- De sidste måneder har alt fokus været rette på håndtering af covid-19, men der er også en række andre vigtige udfordringer, som skal håndteres. Heriblandt klimaudfordringen, og med den nye situation med covid19 er det vigtigere end nogen sinde, at klimaindsatsen i Danmark fremmer både vækst og den grønne omstilling. Derfor er vi glade for, at regeringen nu fremlægger et afbalanceret første skridt på denne vej.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er mange positive takter i det, som regeringen foreslår. For eksempel tiltag til at fremme udnyttelsen af grøn overskudsvarme, fortsat udbygning af biogas, flere penge til effektivisering og grøn omstilling af fødevareerhvervet, og penge til power to x og CSS til at lagre kulstof og en frisættelse af genanvendeligheden. Det er alle vigtige tiltag, som skal sikre, at vi kommer et godt skridt på vejen.

- Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og beskæftigelse. Derfor vil vi gerne rose klimaministeren for at afvise indførelse af en klimaafgift. Vi skal bruge den grønne omstilling til at udvikle det danske erhvervsliv - ikke afvikle. 

- Og så er det vigtigt at huske, at klimaudfordringen ikke stopper ved den danske grænse. Derfor bør man også kigge på de globale effekter ved alle forslag. Et stop for import af affald til forbrænding vil naturligvis reducere den nationale udledning, men kan føre til øget global udledning.

- Der er annonceret flere tiltag efter sommer for at nå 70 pct.-målsætningen. Det er blandt andet vigtigt, at vi får sat gang i udtagningen af lavbundsarealer og får sat flere penge af til  teknologiordninger til renovering og etablering af ny teknologi i stalde.