Yaras 4-punkts-garanti er landmandens sikkerhed for at kunne producere effektivt, bæredygtigt og profitabelt. 

Den grønne omstilling lægger pres på de danske landmænd og deres produktioner, da der løbende bliver stillet nye krav til de måder, fødevarer skal produceres på, skriver Yara i en pressemeddelelse. Det danske klimaråd anbefaler i målet om en CO2 reduktion på 70 procent i 2050 blandt andet, at der fokuseres på at opnå en bedre arealforvaltning, og at lavbundsjorde tages ud af produktion. Det stiller et komplekst krav til den danske landmand om at producere mere på mindre areal.

Den kompleksitet vil Yara forsøge at mindske for landmanden, ved at lancere en ny 4-punkts-garanti for deres produkter.

- Vi vil bistå de danske landmænd med at få maksimalt udbytte på deres marker, og vi vil ligeledes stille sikkerhed for, at det også kan ske på en bæredygtig måde. Hvert gødningskorn, vi leverer, skal derfor være produceret ansvarligt og i højeste kvalitet, så landmændene trygt kan gødske deres marker med vores produkter, siger Jens Jakob Larsen, kommerciel direktør hos Yara Danmark.

4 punkter for fremtiden

4-punkts-garantien skal ses som et valideringsværktøj for landmanden, hvor Yara garanterer landmanden, gennem fire kardinalpunkter, en profitabel og bæredygtig markdrift ved brug af en af Yaras faste gødninger. Garantien skal være med til at gøre det nemmere for landmanden at træffe det rigtige valg for sin produktion. Garantien består af:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

1. Spredning: Yara garanterer, at deres gødninger alle er testet til optimal spredning og kan spredes jævnt på op til 36 meters bredde. God spredning handler om at sprede så ensartet og præcist som muligt, både for økonomiens skyld, men i lige så høj grad for miljøets skyld.

2. Indhold: Der stilles sikkerhed for, at hvert enkelt gødningskorn indeholder de deklarerede næringsstoffer, samt den angivne mængde. Alle gødninger er samgranulerede, hvilket sker gennem en proces, hvor alle næringsstofferne "smeltes" sammen i flere tynde lag. Det giver gødningskornene deres særlige kvalitet og sikrer at alle indeholder de næringsstoffer, som gødningen er deklareret med. Endelig sikrer Yara at de gødninger, som tilbydes landmanden, er tilpasset anvendelse under danske forhold.

3. Miljø: Gødningerne fremstilles med lavest mulige CO2 aftryk, hvilket opnås ved brug af stadigt mere energivenlige produktionsformer samt anvendelsen af en særligt udviklet katalysator teknologi der nedsætter udledningen med cirka 50 procent. Det deklarerede indhold af cadmium ligger samtidig så lavt som 45 gange under EU's grænseværdier.

4. Sikkerhed: Yara tager ansvar for gødningen hele vejen fra produktion, til udvikling af anbefalinger om optimal anvendelse af de forskellige typer gødning til dansk landbrug, så landmanden kan føle sig tryg og opnå bedst mulige lønsomhed i sin produktion.

En gødning, der leverer

Hos Agro-Alliancen på Fyn hilser man garantien velkommen og finder det kærkomment, når deres leverandører tager ansvar for deres produktioner.

- Jeg synes, når man har nogle bastioner, man vil forsvare, og nogle værdier man vil måles på, er det her den rigtige vej frem. Når Yara på denne måde går ud som de første og sætter standarden ved at være de første, der vil måles på de her parametre, kan jeg kun se positivt på det og finde det inspirerende, siger Bo Jensen, direktør hos Agro Alliancen.

Hos Agro-Alliancen anvender man Yara gødninger, fordi gødningen leverer på parametre, de finder vigtige, når man vil drive et bæredygtigt landbrug, skriver Yara i pressemeddelelsen.

- En bæredygtig landbrugsproduktion som vores bliver grundlagt gennem en bæredygtig økonomi, og det opnår vi kun ved at have gode produkter i marken. Vi gør brug af Yaras gødninger, fordi vi ved, at de er produceret under ordentlige forhold, med et rimeligt aftryk samtidig med, at vi får en god afgrøde i sidste ende. Siden vi skiftede fra at sprede på 24 meter til 36, har vi ikke kunnet finde et produkt, der kan måle sig med Yaras, på alle de parametre vi efterspørger, slutter Bo Jensen

Yara lancerer garantien netop for at give vished til landmændene, om at deres gødning leverer varen, på alle centrale parametre.

- Vi forsikrer, med disse fire punkter, de danske landmænd om, at vores faste gødninger altid kan spredes optimalt, altid kan tilføre den rette næring, er afstemt danske forhold og altid er så bæredygtig og profitabel som mulig. Til glæde for både vores miljø og landmandens økonomi. Det handler helt enkelt om, at vi tager ansvar på vegne af vores branche og på vegne af vores landmænd, så vi alle har en fælles fremtidig berettigelse, Siger Jens Jakob Larsen, kommerciel direktør hos Yara.