Særlige blandinger og gennemsigtige priser er nøgleord for FRDK's webshop, som lørdag skyder årets salg af efterafgrødeblandinger i gang.

Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark, FRDK, skyder årets salg af frø til efterafgrøder i gang lørdag 2. maj og modtager ordrer frem til 7. juni. Foreningen satser på, at gennemsigtige og ens priser for alle samt et bredt udvalg af arter og frivillige efterafgrødeblandinger er med til at løfte salget og få et større fokus på at vælge kvalitetsfrø til efterafgrøderne.

- Min erfaring er, at det ofte er meget ugennemskueligt, hvad man egentligt skal betale for frøene, når man handler gennem for eksempel grovvarefirmaerne. Derfor er vores priser helt gennemskuelige og ens for alle medlemmer, der handler, siger Hanne Schønning, kommunikationskonsulent i foreningen.

Brug efterafgrøder aktivt

Foreningen er meget fokuseret på lovgivningen, og det der bliver krævet i forhold til efterafgrøderne. Derfor appellerer Hanne Schønning også til, at man aktivt bruger sine efterafgrøder til at binde kvælstof og sikre næring til sine hovedafgrøder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores medlemmer betragter i stort tal efterafgrøder som en gavnlig del af deres markplaner og ikke som chikane-afgrøder, der blot skal bruges til at opfylde nogle lovkrav, siger hun.

Pointen er, at man gør sig klart, hvilke muligheder der rent faktisk er med efterafgrøder, og hvordan det passer bedst ind på ens egen bedrift.

Skarp fokus

Foreningens medlemmer har skarp fokus på, at efterafgrøderne er en vigtig del af det pløjefri system. De giver ifølge foreningen mange helt konkrete fordele så som en mere dyrkningssikker jord, sparet gødning og øgede udbytter i de efterfølgende afgrøder.

Det er også på den baggrund, at foreningen har valgt at have en net-butik, shopFRDK, der nu kører på 11. sæson. For at handle i butikken skal man være medlem af foreningen. Som landmand koster det 1200 kroner plus fire kroner pr. hektar årligt med et maksimumloft ved 600 hektar. For virksomheder, der ikke har jord, men ønsker medlemskab, koster det 2000 kroner årligt.

Specielle blandinger

I net-butikken bliver der forhandlet både enkeltarter og mere specielle efterafgrødeblandinger.

- Vi har gennem årene haft alle de gængse arter som olieræddike i flere forskellige sorter og honningurt som Mantelsaat. Det vil sige, at frøene er slebet og dækket primært af et lag kalk, så frøene bliver ensartede og lette at sprede og fordele. Vi har også forskellige bælgplanter og meget, meget mere i vores brede sortiment, fortæller Jacob W. Nymand, leder af shopFRDK.

Ifølge Jacob W. Nymand har Terra Gold-blandingerne gennem en årrække været populære, og især TG Humus har kunderne været meget tilfredse med.

- Vi har nu ladet den udgå til fordel for den efter vores mening endnu bedre Terra Gold CarbonFarm 2020, som er udviklet og sammensat af FRDK udelukkende til danske forhold, siger Jacob W. Nymand.

Forsyn marken med N

Han gør opmærksom på, at markplanen giver den enkelte landmand information om, hvilke lovpligtige efterafgrøder der skal være i markplanen i dette efterår. Men han håber, at der også plads til at forsyne markerne med ekstra kvælstof i form af frivillige efterafgrøder.

- Vær forberedt på forskellige vejrsituationer ved at have lidt forskellige frø på hylden alt efter, hvad der bliver muligt. Det kan være at etablere før høst eller efter høst først i august eller under dårlige forhold hen sent i august, siger han.