Landbrugsstyrelsen har nu udbetalt tilskud til etablering af de cirka 139.000 ha efterafgrøder og alternativer, der blev etableret i 2019 som en del af den målrettede regulering.

Der er udbetalt cirka 70 millioner kroner til de cirka 6.100 landmænd, der i 2019 har etableret cirka 139.000 ha efterafgrøder eller alternativer, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Efterafgrøderne og alternativerne er udlagt i de udpegede områder, hvor der var behov for at reducere kvælstofudledningen.

Næsten 100 procent af sagerne er udbetalt, og der mangler kun få sager, som styrelsen forventer at udbetale snarest.

Supplerende tilskud

Hvis du ramte de minimis-støtteloftet i forbindelse med udbetalingen af dit tilskud til målrettet kvælstofregulering for 2019, og din tilskudssats derfor er blevet reduceret, kan du søge om supplerende tilskud for den indsats, du har leveret. Det vil fremgå af dit udbetalingsbrev, om du har fået en reduceret tilskudssats, skriver Landbrugsstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilskud efter ændringsfristen

Du søger om supplerende tilskud i Fællesskemaet 2020. Du søger på siden: Miljøfokusområder og målrettet kvælstofregulering.

Du kan først søge, når du har fået udbetalt dit tilskud for 2019. Du kan søge, selvom fristen for at indsende ændringer til fællesskemaet er udløbet, dog senest 4 uger, efter at du har fået udbetalingen for 2019.

Ordningen skal sikre, at landbrugere, der rammer støtteloftet i forbindelse med udbetaling til målrettet kvælstofregulering i 2019, får mulighed for at få den fulde kompensation.

Ordningen fra 2019 er nationalt finansieret og udbydes efter de minimis-reglerne. Det betyder, at du skal oplyse om evt. andet de minimis-støtte, som du har modtaget, skriver Landbrugsstyrelsen. 

Det endelig beløb, som du kan modtage i supplerende tilskud, vil først blive beregnet, når det supplerende tilskud bliver udbetalt. Tilskuddet vil blive udbetalt fra januar 2021.