Går du med overvejelser om at bygge eller tilbygge til din slagtesvinestald, så er der godt nyt til dig.

Den 5. maj 2020 åbner Landbrugstyrelen for ansøgninger under moderniseringsordningen for slagtesvin 2020. Ordningen har ifølge konsulent Karen Feddersen til hovedformål at reducere ammoniak- og klimagasudledning og giver tilskud til en bred vifte af miljøteknologier.

- Dermed får du en større frihed til at vælge den teknologiske løsning, som i det konkrete tilfælde giver den størst mulige miljø- og klimaeffekt for pengene, når du bygger nyt eller bygger til, siger Karen Feddersen.

Oprindeligt kunne man søge, hvis man ønskede at bygge en traditionel stald eller en rundbuestald. Nu er det udvidet, så andre billigstaldsløsninger som panelstalde, ø-stalde og tvillingestalde også kan bygges med tilskud.

Landbrugsstyrelsen har afsat 85 millioner kroner til nybyg og tilbyg af slagtesvinestalde, og tilskudsandelen er fastsat til 20 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis du vælger udvalgte teknologier, kan Landbrugsstyrelsen give 25 procent i tilskud til hele projektet. Det vil sige, at Landbrugsstyrelsen kan give op til 25 procent i tilskud til alle valgte teknologier samt den valgte stald, fortæller Karen Feddersen.

Hun tilføjer, at der skal være opfyldt en række betingelser, før du kan modtage tilskud under denne ordning.

- Det gælder blandt andet, at du skal have en jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på 830 timer. Yderligere skal det samlede tilskudsgrundlag beløbe sig op på mindst 300.000 kroner.

Under denne ordning skal du ikke indsende en miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansieringserklæring for dit projekt, når du ansøger om tilsagn. Dette er først et krav når du fremsender en anmodning om udbetaling. Dit samlede ansøgningsgrundlag kan alene udgøre 35 millioner kroner pr. CVR-registreret primær jordbrugsbedrift, og projektperioden er to år med muligt at forlænge projektperioden frem til den 31. december 2022.

Deadline for ansøgninger er den 6. august 2020.

Karen Feddersen mener, at ordningen er god for klimaregnskabet, og hun anbefaler, at man benytter ordningen til at komme foran og få godskrevet klimatiltag.

Læse baggrundartikel her i fagmagasinet Hyo.