Corona-krisen påvirker resultatet hos Realkredit Danmark negativt.  Kreditforeningen kommer ud med et resultat på 541 millioner kroner i første kvartal i 2020 mod 1.037 millioner kroner i 1. kvartal i 2019.

Realkredit Danmark har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2020. Administrerende direktør Carsten Nøddebo, Realkredit Danmark, udtaler i forbindelse med regnskabet: 

- Efter en tilfredsstillende start på 2020 med god aktivitet på bolig- og ejendomsmarkedet blev dansk økonomi i slutningen af første kvartal ramt af corona-krisen. Det har betydet, at vi har øget nedskrivningerne på udlån, hvilket har påvirket resultatet negativt.
Vores hovedfokus er lige nu at hjælpe og rådgive vores kunder, så de kommer bedst muligt gennem corona-krisen. Men det er samtidig vores vurdering, at langt de fleste af vores kunder på grund af den fortsat lave rente og deres generelt robuste økonomier er rustet til at klare sig gennem en periode med økonomisk tilbageslag, siger Carsten Nøddebo.

Her følger udvalgte hovedpunkter: 

Realkredit Danmark koncernens resultat udgjorde 541 millioner kroner i første kvartal 2020 mod 1.037 millioner kroner i 1. kvartal 2019. Resultatet var påvirket af øgede nedskrivninger på udlån. Nedskrivningerne på udlån udgjorde i 1. kvartal 2020 en udgift på 705 millioner kroner mod 134 millioner kroner i samme periode i 2019.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udviklingen afspejler Realkredit Danmarks forventning om, at dansk økonomi vil gå i recession i 2020 på grund af corona-krisen. Dette havde en negativ effekt på nedskrivningerne, der steg væsentligt som følge af ændringer til forudsætningerne i den makroøkonomiske model, og for hovedpartens vedkommende blev indregnet i 1. kvartal 2020.

Rekordlave renter

På trods af corona-krisen er den underliggende kreditkvalitet fortsat solid med lave restancer og robust sikkerhedsdækning. I et marked med rekordlave renter fortsatte konverteringsaktiviteten fra 2019 ind i 2020. Kunderne efterspurgte i 1. kvartal 2020 primært fastforrentede lån og FlexLån med refinansieringsintervaller på 5 år, og kunderne afdrager i stigende grad på deres lån. Dette betød et mindre fald i bidragsindtægterne.

Bidragsindtægterne udgjorde 1.497 millioner kroner i 1. kvartal 2020 og faldt 2 procent i forhold til 1. kvartal 2019 især på grund af lavere gennemsnitlige bidragssatser, fordi flere kunder fravælger afdragsfrihed og vælger lån med længere rentebinding. Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2020 bliver noget lavere end i 2019, skriver Realkredit Danmark i en pressemeddelelse.