Erling Bonnesen (V) har spurgt miljøministeren, om ikke den videre behandling af forslag til forbud mod gødskning af paragraf 3-arealer kan udsættes.

Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen har bedt miljøminister Lea Wermelin om at udsætte lovforslag L164, der handler om at forbyde sprøjtning, gødskning og pløjning af paragraf 3-arealer.

- Der er jo meget stort forskel på, hvordan man som landmand bliver berørt. Nogle ikke så meget, mens andre påvirkes voldsomt meget af lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, siger Erling Bonnesen og fortsætter:

- Derfor er der en række landmænd og organisationer, som gerne vil i foretræde for udvalget for at redegøre for lovforslagets praktiske virkninger. Men mulighederne for dette er jo indskrænket på grund af coronakrisen, siger han.

- Og da dette lovforslag ikke er corona-relateret,  foreslår vi, at den videre behandling udskydes til efter coronakrisen, siger Erling Bonnesen.  

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I fredags var forslaget til førstebehandling i Folketingssalen, hvorefter det rutinemæssigt blev sendt tilbage til Miljø- og Fødevareudvalget.

Når udvalget er kommet med sin betænkning cirka den 27. maj, skal forslaget anden- og tredjebehandles. Miljøministeren har foreslået, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2022.