Ruslands kvote for eksport af korn, på syv millioner tons er opbrugt.

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets:  Det russiske landbrugsministerium kunne i weekenden offentliggøre, at den kvote der blev fastsat for eksporten af korn på 7 millioner tons for resten af indeværende sæson blev nået lørdag. Meldingen kommer på et tidspunkt hvor markederne i forvejen er pressede over forsyningerne grundet udbruddet af coronavirus og de vejrmarkeder som har ramt store dele af Europa og sortehavsregionen. I kølvandet på udmeldingen har aktiviteten været stor, og store aktører som Egypten og Tyrkiet har været aktive i markederne, hvilket for Egyptens vedkommende er lidt atypisk, da høstsæsonen netop nu er i gang i den region.

På trods af, at der stadigvæk er pænt med varer på lagrene, så er aktiviteten en indikation af, at importørerne er i gang med at forsikre sig mod en pludselig mangel af varer, hvilket kan blive en realitet såfremt regnen fortsat udebliver. I første omgang må det dog forventes, at importørerne kigger mod Europa og særdeles USA, hvor der for nuværende er pæne lagre. I forbindelse med at de russiske eksportører allerede har nået deres kvote, så bør det nævnes, at en stor del af de russiske eksportører hurtigt sikrede sig eksportpapirer på fremtidige salg i kølvandet på udmeldingen om nye kvoter. Det betyder, at der forventeligt stadigvæk mangler at blive solgt i omegnen af tre millioner tons ifølge IKAR.

Hvedearealerne vurderes gode

Franske Agrimer kom i fredags med deres ugentlige opdatering på de franske hvedekonditioner, og endnu en gang vurderer analysehuset at konditionerne er forværrede siden sidste opdatering. Nu vurderes 58 procent af hvedearealerne som værende gode / meget gode, og det er et fald på yderligere tre procentpoint i forhold til sidste uge. Til sammenligning, så var tallet 79 procent i samme periode sidste år, og på det laveste niveau i ni år for perioden. Endnu en nyhed som er med til at understøtte priserne på den europæiske hvede for kommende sæson.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

USDA kunne igen fredag annoncere et salg af amerikanske sojabønner til kinesiske importører. I denne omgang drejede det sig om et salg på 136.000 tons til August/September, hvilket bringer ugens samlede salg til Kina op på et sted mellem 650-800.000 tons.