Chefredaktør, Rasmus Dalsgaard, sætter i denne leder fokus på LDM's lange ønskeliste til Arla.

Fusionen mellem det daværende MD Foods og svenske Arla kunne tidligere på ugen fejre 20 års fødselsdag.

I de forløbne 20 år er antallet af danske mælkeproducenter skrumpet fra en halv snes tusinde besætninger til i dag færre end en tredjedel. Og i længere perioder har økonomien i mælkeproduktion været mere end anstrengt.

Men alligevel har Arla i samme periode formået at blive endnu mere internationalt orienteret. Det er en kurs, som blev grundlagt allerede af det daværende MD Foods.

MD Foods havde gjort sig en del erfaringer med mejeridrift i udlandet, og det vil vist være synd at sige, at erfaringerne var ubetinget positive. I enkelte tilfælde - i England - var der vel nærmest tale om en skandale, da selskabet vel nærmest gav op og efterlod store, ubetalte regninger og fra flere sider blev beskyldt for dårlig forretningsmoral. Flere danske pengeinstitutter mistede ved den lejlighed et betydeligt trecifret millionbeløb.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Meget tyder på, at den internationale forretning stadig ikke er god alle steder. Det står således fortsat ikke klart, at den engelske del af forretningen skulle være økonomisk fornuftig.

I LDM's seneste nyhedsbrev fremfører formand Kjartan Poulsen på vegne af mælkeproducenterne en forholdsvis lang ønskeliste til Arla.

- LDM ønsker sig stadig bedre informationer, flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, nogle med forretningssans, ophævelse af valutakursmodellen, fokus på mælken, overholdelse af lighedsgrundsætningen og andelspraksissen og styrkelse af afregningsprisen, skriver han.

Når Kjartan Poulsen efterlyser bestyrelsesmedlemmer med forretningssans, fristes man til at slutte modsætningsvist, at han mener, der ikke er tilstrækkeligt mange bestyrelsesmedlemmer med forretningssans.

Han er også efter Arla, fordi ledelsen efter hans vurdering i stigende grad forsøger at overtage magten, både i mejeriet og i andelsselskabet og ligefrem har truet andelshavere med eksklusion.

Det fik LDM til at råbe vagt i gevær, og det er ifølge Kjartan Poulsen stadig en aktuel opgave for foreningen at sikre medlemmernes magt over selskabet.

Men LDM-formandenn har dog også ros til Arla i sin fødselsdagshilsen:

- Gennem årene har Arla Foods dog vist sig som et solidt selskab, som har modstået en storm af kriser af forskellig art, skriver han.

Men fødselsdagsønsket over alle ønsker må alligevel være, at Arla sikrer en stabil afsætning og en solid og bæredygtig afregningspris for mælken.