Sønderjysk landmand står over for produktionstab og værditab. Planteavlskonsulent ønsker foretræde for miljøministeren i sag om paragraf 3-arealer.

I dag behandler Folketinget et forslag om at forbyde gødskning og sprøjtning på paragraf 3-beskyttede områder. Hvis forslaget vedtages, vil det få økonomiske konsekvenser for de landmænd, som i dag har en lovlig drift af for eksempel ferske enge og strandenge.

Maskinbladet bragte i februar historien om Christian Østergaard Nielsen, der driver 50 hektar paragraf 3-arealer til en produktion af stude. På vegne af Christian Østergaard Nielsen og andre berørte landmænd har planteavlskonsulent Hans Otto Sørensen skrevet til Miljø- og Fødevareudvalget med ønske om foretræde for miljøminister Lea Wermelin.

For så vidt angår Christian Østergaard Nielsen skriver Hans Otto Sørensen, at de berørte arealer er en del af ejendommens miljøgodkendelse og indgår som nødvendige arealer i denne.

"Såfremt gødskning må ophøre, kan dette ikke længere fortsætte, og da det er svært at skaffe nye arealer i området, tilstrækkelig tæt på, må besætningen reduceres mærkbart. Dette vil påvirke indtjening og beskæftigelse, både på ejendommen og i følgeerhverv."

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Udbytterne af og kvaliteten af græsset vil hurtigt falde markant, når gødskningen ophører, og efter nogle få år vil det ikke længere være rentabelt at have dyr på arealerne, endsige lave slæt."

Voldsomt værditab

"Samtidig vil arealernes værdi falde voldsomt, når de ikke længere har en produktionsværdi, men alene har værdi som jagtareal, når EU's landbrugsordninger om få år falder bort. Tabet i ejendommens værdi vil være endnu større, når indtægtsgrundlaget formindskes. Det er ikke urealistisk at tro, at dette på sigt vil udgøre mere end 4 millioner kroner," skriver Hans Otto Sørensen.

Henvendelsen er dateret den 3. februar 2020, men er endnu ikke besvaret af miljøministeren.