Arla fylder 20 år og får en ønskeliste fra LDM i fødselsdagsgave. Mælkeproducenterne ønsker flere eksterne bestyrelsesmedlemmer og gerne nogle med forretningssans.

LDM sender en ønskeliste af sted til deres andelsselskab. Mælkeproducenterne ønsker sig stadig bedre informationer, flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, nogle med forretningssans, ophævelse af valutakursmodellen, ønske om at Arla vil fokusere på mælken, overholde lighedsgrundsætningen og andelspraksis og styrke afregningsprisen. Tillykke herfra og god mælk fremover, skriver LDM i deres ugenyt.

- Det er sådan set et ønske, vi har haft i alle 20 år. Vi ønsker bestyrelsemedlemmer som kommer med kompetencer og erfaringer fra andre brancher, præcis som man gør i andre store virksomheder med professionelle bestyrelsesmedlemmer, siger Kjartan Poulsen, formand i LDM.

Han anerkender at Arla sidste sommer fik to eksterne medlemmer i bestyrelsen, nemlig Florence Rollet, senior rådgiver i firmaet Luxury Tech Funds, og Nana Bule CEO i Microsoft Danmark, men de har ikke stemmeret.

Fusion med MD Foods

For 20 år siden fusionerede MD Foods og svenske Arla. En fusion som LDM i dag kalder for rettig omhu, dog ikke uden torne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- På en eller anden vis har danske andelshavere altid stræbt efter, at Arla Foods efter fusionen mellem MD Foods og svenske Arla, skulle blive "vores" mejeri, for sådan var og er mælkeproducentens traditionelle tilhørsforhold til mejeriet. På en eller anden vis går der dog hele tiden skår i forhåbningen for mange producenter, og det forekommer, at skårene aldrig rigtig bliver klinket, derfor er der stadig mange, som har svært ved at se sig selv som en fuldblods Arla-andelshaver. Mange kalder faktisk sig selv for leverandør, når man taler om emnet. Og det er en skam efter 20 år, skriver LDM i deres ugenyt.

Reddet fra konkurs

- Men gennem alle årene har Arla Foods også fået tildelt alle de bevillinger, som ledelsen har ønsket sig for at levere den bedste afregningspris. Hvorvidt modydelsen svarer til andelshavernes gavmildhed, kan være svært at vurdere. 25 øre mere på afregningsprisen kunne nok have reddet mange producenter fra konkurs. De konkursramte kan ikke reddes, men der ligger stadig en stor opgave i at sørge for en omkostningsdækkende afregningspris til de nuværende andelshavere. Der er altid noget at forbedre, siger Kjartan Poulsen.

LDM sammenligner fusionen med familieudfordringer med besværlige teenagere, der bliver truet med at blive smidt ud hjemmefra.

- De seneste år har det givet sig udslag i, at ledelsen i stigende grad forsøger at overtage magten, både i mejeriet og i andelsselskabet, og som for den hjemmegående teenager - uden at betale for goderne. For godt et år siden ligefrem med trusler om at andelshaverne kunne blive smidt ud hjemmefra - ekskluderet - hvis man ikke ville indrette sig, og det fik LDM til at råbe vagt i gevær, og det er stadig en aktuel opgave, siger Kjartan Poulsen.

Ros til Arla

I fødselsdagshilsen er der ikke kun torne, men også ros til andelsselskabet for at stå stærkt i stormvejr.

- Gennem årene har Arla Foods dog vist sig som et solidt selskab, som har modstået en storm af kriser af forskellig art, priskriser, kvoter og kvoteudfasning, Muhammed, Ruslandslukning, finanskrise og nu er vi midt i en pandemi, som mejeriet foreløbig har håndteret dygtigt, skriver LDM.