Fødevareminister Mogens Jensen (S) er ikke tilfreds med den måde medarbejdere i kødkontrollen har behandlet Dan Duck på i sagen om kontrolbesøg. Ministeren beder Fødevarestyrelsen indskærpe de interne regler over for medarbejderne i kødkontrollen. 

Dan Duck i Struer har siden 19. december sidste år kæmpet for at få svar fra Fødevarestyrelsen og fødevareminister Mogens Jensen på, hvorfor Fødevarestyrelsen offentliggjorde en fejlagtig rapport om håndhygiejne blandt medarbejderen på virksomheden.  Nu er der kommet svar på nogle af spørgsmålene. I et brev fra 17. april beskriver Miljø- og Fødevareministeriet sagsforløbet og indskærper over for Fødevarestyrelsen, at de har pligt til at indskærpe de interne instrukser over for medarbejderne i kødkontrollen.

"Det betyder, at Fødevarestyrelsen fremadrettet skal have styrket fokus på sagsbehandlingen og særligt korrekt forvaltning og myndighedsudøvelse i organisationen", står der i brevet til Miljø- og Fødevareudvalget, fra fødevareminister Mogens Jensen, som svar på henvendelser om sagen fra både Erling Bonnesen (V) og Orla Østerby (K).

Dan Duck har netop modtaget svaret fra Miljø- og Fødevareministeriet og skal i første omgang drøfte indholdet med virksomhedens advokat Hans Sønderby, inden de kan komme med en udtalelse om svaret.

Rod i mails

I redegørelsen til Miljø- og Fødevareudvalget gennemgår ministeriet sagsforløbet omkring 17. – 19. december 2019, hvor sagen med offentliggørelse af den fejlagtige rapport starter. Her fremgår det, at der fra kødkontrollens side har været rod i e-mails frem og tilbage mellem virksomheden og kødkontrollen. Dan Duck er også ved en fejl blevet oprettet i en forkert kategori i Fødevarestyrelsens kontrolsystem, og dermed er kontrolrapporten fra 17. december fejlagtig offentliggjort automatisk den 18. december på hjemmesiden findsmiley.dk. som alle medier har adgang til. Derved kom Dan Duck på forsiden af Ekstra Bladet med en historie om manglende håndhygiejne.  

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Formel fejl

Dan Duck har under hele forløbet undret sig over, hvorfor kødkontrollen ikke henvendte sig til virksomheden med deres kritik, inden de offentliggjorde rapporten på hjemmesiden.

I brevet skriver fødevareminister Mogens Jensen:

"Fødevarestyrelsen begik en formel fejl ved at undlade at foretage en partshøring om de faktiske forhold, der udgjorde grundlaget for indskærpelsen, og ved at offentliggøre kontrolrapporten i sin helhed umiddelbart efter kontrollen". 

Skærpet tilsyn 

Kort efter etableringen af Dan Duck konstaterede Fødevarestyrelsen i september 2019 gødning på slagtede ænder i kølerummet. På baggrund i fundene med gødning satte fødevaremyndighederne virksomheden under skærpet tilsyn i perioden 23. september-23. december 2019. 

Dan Duck gik i dialog med fødevaremyndighederne om slagtehygiejnen og fik rettet op på arbejdsgangen omkring slagtekroppene. 

Et skærpet tilsyn skal efter normal procedure følges op af sanktionering ved for eksempel påbud, forbud eller bøde. Fødevarestyrelsen erkender, at de ikke har fulgt op på den skærpede kontrol.

"Fødevarestyrelsen må erkende, at en sådan opfølgning ikke er sket, hvilket er en klar fejl", står der i brevet fra ministeren til Miljø- og Fødevareudvalget.