Landbrugsministre i Tyskland og Frankrig opfordre EU-Kommissionen til at iværksætte tiltag, der kan stabilisere markedet.

I flere europæiske lande påvirker corona-krisen landbruget og prisen på landbrugsprodukter mere, end vi for tiden oplever i Danmark. Julia Klöckner og Didier Guillaume, der er landbrugsministre i henholdsvis Tyskland og Frankrig, opfordrer EU-Kommissionen til at iværksætte tiltag, der kan stabilisere markedet - herunder særligt at overveje privat oplagring, skriver Tican/Topagrar.

Før påske udvekslede de to landbrugsministre synspunkter om Covid-19-pandemiens indvirkning på fødevareforsyningen, landbruget og fødevareindustrien. Efterfølgende opfordrede ministrene i en pressemeddelelse kommissionen til at træffe foranstaltninger, således at markedet kan blive stabiliseret i den nuværende vanskelige situation. De opfordrer navnlig kommissionen til at overveje at åbne privat oplagring for markedssektorer under krisen, skiver Tican i sit ugebrev.

Frie bevægelighed

Begge ministre understreger også behovet for at forenkle anvendelsen af de tilgængelige virkemidler i EU's landbrugspolitik til støtte for bedrifter, der har det vanskeligt i den nuværende situation. Dette vil blandt andet kræve en betydelig forenkling og større fleksibilitet i kontrolforanstaltningerne. Ministrene understreger, at forsyningen med fødevarer og landbrugsprodukter er sikker. Men for at minimere den generelle krises alvor for alle borgere er det afgørende at bevare det europæiske landbrugs levedygtighed og modstandsdygtighed, således at forbrugernes forsyninger kan opretholdes, skriver Tican.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Klöckner og Guillaume understreger, at den frie bevægelighed af varer i det indre marked og den regelbaserede internationale handel fortsat skal sikres, og opfordrer til en fælles tilgang til krisen. Den fælles markedsordning rummer de redskaber, der skal til for at kunne reagere hurtigt og specifikt på uventede forstyrrelser i markedet.