Covid-19 er årsagen til at regeringen vælger at udskyde 39 lovforslag til næste folketingsår svarende til fire ud af 10 planlagte lovforslag, heraf er 28 allerede fremsat for Folketinget.

Dermed vil 57 lov- og beslutningsforslag blive færdigbehandlet før sommerferien. Det gælder 35 forslag, der allerede er fremsat for Folketinget, og 22 endnu ikke-fremsatte lovforslag, skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

- Regeringen har været yderst taknemmelig for den fleksibilitet, som Folketinget og partierne har udvist i forhold til hurtigt at kunne hastebehandle lovforslag relateret til corona-krisen. Det har gjort det muligt, at vi i Danmark har kunnet handle hurtigt og tidligt, og det er netop det, vi nu ser de positive resultater af, siger Mette Frederiksen.

- I lyset af den alvorlige situation, som Danmark befinder sig i, har regeringen udskudt 39 lovforslag. Regeringen finder en yderligere udskydelse hensigtsmæssig og går gerne i dialog med Folketinget herom.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Klima

Statsministeren understreger, at regeringens politiske prioriterer - om blandt andet tidlig tilbagetrækning, klima og en ny flerårsaftale for politiet - i øvrigt er uforandrede. Lovgivningen herom kan sandsynligvis ikke nå at blive fremsat i indeværende samling, men vil blive fremsat så snart, det er muligt. Det er således fortsat regeringens plan, at en ny ret til tidlig tilbagetrækning kan træde i kraft den 1. januar 2021, skriver Statsministeriet.

- Dét, der var vigtigt før corona, er også vigtigt efter corona. Jeg glæder mig til, at vi kan komme videre med de politiske forhandlinger, der i en periode har været udskudt. Omend de i nogen tid endnu vil være påvirkede af, at regeringen fortsat bruger de fleste af vores kræfter på at håndtere corona-krisen. Ligesom jeg glæder mig til, at vi senere kan præsentere vores forslag til en ny ret til tidlig tilbagetrækning.

Læs statsministerens brev til Folketinget her.

Lov om kemikalier

På miljøminister Lea Wermelins resortområde bliver forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget (L 95) udskudt. Det omhandler integreret plantebeskyttelse, indberetning af sprøjtejournal og tilskud til mindre belastende bekæmpelsesmidler med videre.

Altinget har oplistet et overblik et overblik over alle de udskudte lovforslag her. Se listen.