Covid-19: Lempelser i EU's landbrugspolitik skal også komme danske landmænd til gode, mener L&F.

Europa-Kommissionen lægger op til lempelser i EU's landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer presser på over for Miljø- og Fødevareministeriet for at sikre, at lempelserne kommer danske landmænd til gode.

- Vi vil sikre, at støtten bliver udbetalt til tiden, og at der sker forskudsudbetalinger, skriver L&F.

Som reaktion på covid-19 pandemien har Europa-Kommissionen fremlagt en række forslag, der skal hjælpe EU's landmænd. Det drejer sig om:

- Medlemslandene har mulighed for at udsætte ansøgningsfrister.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Øget mulighed for at foretage forskudsbetalinger af forskellige støtteordninger.

Mere fleksibilitet i kontrollen

Landbrug & Fødevarer har netop sendt et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet, hvor hovedbudskabet er, at forslagene skal ændres og implementeres i Danmark, så også danske landmænd kan få gavn af dem, skriver L&F.

I forhold til de tre forslag, så er hovedbudskaberne:

- Udsættelse af ansøgningsfrister - hvis nødvendigt - uden forsinkelse i støtteudbetaling

- Efter pres fra L&F har Landbrugsstyrelsen, allerede inden for rammerne af de gældende regler, udsat ansøgningsfristen for grundbetaling og grønne krav med 14 dage. I L&F opfatter vi det, som en måde at kompensere for den tid, konsulenterne har mistet som følge af nedbrud i styrelsens it-systemer. Der kan være behov for yderligere udsættelser af hensyn til covid-19, men det er helt afgørende, at det ikke påvirker udbetalingen af støtten til landmændene til december.

- Reglerne for forskudsbetalinger skal udformes, så de reelt kan blive anvendt i Danmark.

- Europa-Kommissionen lægger op til at lempe reglerne for forskudsbetalinger, så man dels kan betale et højere forskud og dels kan dispensere fra kravet om, at den fysiske kontrol skal være afsluttet inden forskuddet bliver udbetalt. Landbrug & Fødevarers erfaringer med anmodninger om forskudsudbetalinger har vist, at muligheden reelt ikke kan blive anvendt i Danmark. Det hænger sammen med, at Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tidligere anmodninger enten har afvist at anvende muligheden, eller påpeget, at det vil forsinke den endelige udbetaling af støtte væsentligt.

De har henvist til, at den administrative kontrol skal være gennemført, før de må foretage en forskudsudbetaling. På baggrund af det presser L&F på for, at reglerne bliver ændret, så de også kan blive anvendt i Danmark.

Lempelser i kontrollen er velkomne, men må ikke føre til indskrænkninger i landmændenes retssikkerhed.

Færre stikprøver

Europa-Kommissionen lægger også op til lempelser og fleksibilitet i kontrollen med de forskellige støtteordninger. Blandt andet skal der udtages færre bedrifter til stikprøvekontrol. Ligeledes peger man på anvendelse af for eksempel satellitbilleder og georefererede billeder som alternativer til den fysiske kontrol på bedrifter.

Landbrug & Fødevarer er positive over for tiltagene. Det vil bidrage til, at der ikke sker forsinkelser i udbetalingen af støtten. Men Landbrug & Fødevarer peger på, at det afgørende for landmændene er, hvordan det bliver håndteret i Danmark. Det må blandt andet ikke gå ud over landmændenes retssikkerhed - for eksempel i forhold til kontrolmyndighedernes mulighed for at foretage uvarslet kontrol på bedrifterne - især ikke uden landmændenes tilstedeværelse.