På Vedagergaard vil man langt hellere graduere udsædsmængden end den efterfølgende gødningsmængde.

Jacob Serup Pedersen driver Vedagergaard på det vestlige Fyn med 380 malkekøer og med fokus på præcisionslandbrug i markarbejdet.

Han er flittig bruger af CropManager og benytter som så mange andre programmet til at graduere gødningen på sin gødningsspreder. Men Jacob Serup Pedersen benytter også gradueringen af udsædsmængde på både sin korn- og majssåmaskine, for han mener, at der her kan sikres et højt udbytte:

- Det giver da mindst lige så god mening at sørge for at graduere udsædsmængden og sikre at planterne får de bedst startbetingelser, end at flytte rundt på gødningen efterfølgende, fortæller han om baggrunden for både at graduere majskerne og såsæd på bedriften.

Udfra NDVI-kort, som er de salititbilleder man får fra Cropsat, har Jacob Serup Pedersen kigget på sine majsmarker dengang der var korn i arealer, og set på grønmassen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Holdt op mod de erfaringer vi selv har dannet fra markerne har jeg selv tegnet tildelingsfilerne til majssåmaskinen og gradueret udsæden fra 75.000 til 125.000 planter pr. hektar, fortæller den vestfynske mælkeproducent, som driver 365 hektar på JB 4 til 7.

- Det gav nogle meget mere ensartede kolber end vi havde set de foregående år. Jeg er sikker på, at der er mere foderkvalitet i ensartede kolber.

rich-media-1
Jacob Serup Pedersen driver Vedagergaard på det vestlige Fyn med 380 malkekøer, og har gode erfaringer med graduering af udsædsmængde på korn- og majssåmaskine. Foto: Seges.

Modsat Robin Hood

Fra 2018 til 2019 kunne han også konstatere en ydelsesstigning på 1,5-2 kg mælk pr. ko.

- Jeg kan ikke vide, hvor stor en del af stigningen i ydelse, der kommer fra den øgede kvalitet af grovfoderet, men jeg er sikker på, at det har haft en effekt.

Strategien er at så færre frø ud på de arealer, hvor majsen giver dårligst, og så flere kolber ud på de arealer, hvor de står bedst. Det er lidt den modsatte strategi ved gødningen, hvor man stjæler fra de rige og giver til de fattige.

Såmaskinen til majssåningen på bedriften er en Väderstad Tempo F8, som med Isobus er koblet op på John Deere GPS, hvor tildelingskortene er lagt ind.

- Det er samme setup vi benytter ved kornsåningen med vores Lemken Solitair. Vi fik maskinen koblet op på Isobus sidste år, og kan også her graduere udsædsmængden, fortæller Jacob Serup Pedersen, som har 100 hektar med salgsafgrøder. Bedriften har desuden 100 hektar græs, samt 165 hektar majs. Der sås også majs ude hos andre og det samlede areal for Tempo-såmaskinen kommer op på cirka 300 hektar majs.

rich-media-2
Gradueringen af udsæd og gødning sker igennem John Deeres autostyring, og data kan sendes trådløst til traktoren fra MyJohnDeere.com.

Inspiration fra USA

Der findes ifølge Jacob Serup Pedersen ingen lettilgængelige data på at graduere majs-såning i Danmark. Han har derfor kigget mod USA, hvor der er en længere erfaring med området.

- Jeg har blandt andet søgt viden i nogle amerikanske debat-fora, og jeg endte så med en mængde, som de anvender derovre. Det viste et rigtig godt resultat sidste år, så det vil jeg gentage, når jeg skal til at så majs igen i 2020.

rich-media-3
Der er endnu ikke mange, som er begyndt at graduere udsædsmængden under majssåningen i Danmark. Arkivfoto.

Trådløs fildeling

- Kortet henter jeg ned på min computer, og så er der en valgfri mulighed for selv at tilpasse kortet, hvis man ved, at der er en våd plet, et vanskeligt hjørne eller en sten, der skal tages hensyn til. Men ellers gør jeg ikke andet end at overføre dem til traktoren, forklarer han.

Selve dataoverførslen er nu også blevet nemmere. Jacob Pedersen kører John Deere, og med installation af JD Link Connect kan overførslen ske trådløst direkte fra kontoret og ud til traktorens terminal. JD Link er et modem monteret på traktoren, som blandt andet kan sende og modtage tildelingsfiler samt dokumentationsfiler fra eksempelvis høst og gødningsspredning.

- Tidligere skulle jeg have et USB-stik med ud i traktoren, så nu er den trådløse overførsel meget nemmere, forklarer Jacob Serup Pedersen, som ikke har oplevet nævneværdige udfordringer med teknikken.

rich-media-4
Med bedriftens Sulky-spreder gradueres gødningen på Vedagergaard.

Ingen lejesæd i år

Ved gødningssprederen tildeles der mere gødning til de områder hvor biomassetilvæksten er høj, og mindre gødning hvor den er lav.

- Det kan også være sådan, at vi nu tildeler lidt mindre udsæd i de områder, hvor vi tidligere har oplevet lejesæd. Og sidste år oplevede vi faktisk slet ikke problemer med leje-sæd, så jeg synes, at de gode resultater har været synlige fra begyndelsen.

Gødningssprederen har 12 sektioner i sektionskontrollen, og der kan gradueres med to forskellige mængder på højre og venstre spredetallerken.

- Det gør, at vi kan operere i meget små felter, så det virkelig bliver præcisionslandbrug, vi udfører, fortæller Jacob, som ofte lader sine medarbejdere køre traktoren, mens han selv følger med i resultaterne real-time på John Deere's app MyOperations på mobiltelefonen.

- Mine medarbejdere nyder, at de ikke skal gøre andet end at indlæse kortet og finde den rigtige mark, forklarer Jacob S. Pedersen.