Adgang til likviditet er livreddende førstehjælp i en virustid med åndenød, men stop pakkefesten.

Et lån skal betales tilbage, ellers hedder det en gave. Et nulrentelån finansieret med danske statsobligationer kunne være et alternativ til flere pakkeløsninger. Det giver adgang til den livsnødvendige likviditet, uden du skal frygte rentedøden, og samfundet får pengene retur på et senere tidspunkt.

Hensynet til banksektoren og andre tekniske finurligheder kan der helt sikkert suppleres righoldigt med fra den kreative kasse. Værktøjer som løbetidsafhængig kursudvikling, tidsstyrtet knækrente eller skattemæssigt lånetillæg kunne være forslag til at modvirke spekulation og konkurrenceforvridning.

Nulrente tanken er ikke tænkt til ende, men lån til 0% i rente kan være en alternativ vej til at sikre arbejdskapital. Afgørende er det, om vi i morgen vil arbejde med lånemodeller i stedet for flere pakkeløsninger.

Hvem skal nu betale?

Sikring af arbejdspladser og skatteindtægter kræver, at der bliver tjent penge igen. At vi kan eksportere. At vi og vore naboer gør op med nationalistiske udsagn som køb tysk eller buy british. Hver andet job i den private sektor i Danmark er knyttet til eksport. Dansk økonomi er en åben økonomi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Betalingen for den seneste måneds gaveregn har jeg endnu ikke gennemskuet.

Er det via øgede skatter, nedgang i velfærden i en længere årrække, senere pensionsalder.