Miljøstyrelsens omfattende screening af det danske grundvand giver vigtig viden om vandets tilstand. Men der er brug for flere undersøgelser, så man kan finde ud af, om ulovlige pesticider stadig bliver brugt.

Selv om man lige har screenet grundvandet for 415 stoffer, er der stadig et stykke vej endnu, før man har et samlet billede af vandets tilstand. Miljøstyrelsen varsler endnu en screening inden årets udgang, hvor man vil undersøge for et antal nye stoffer. Biolog og seniorkonsulent i Danva Claus Vangsgård mener, at man også bør undersøge vandløbene.

- Ved at analysere overfladevand vil man kunne se, om der i vandløbets opland har været anvendt stoffer, der aldrig har været tilladt i Danmark. Og hvis man sammenligner indholdet i tørre perioder med de mere regnfulde perioder, så vil man også få en indikation af, om der er en nutidig anvendelse af stoffer, der ikke længere må bruges i Danmark, skriver Claus Vangsgård i sin baggrundsartikel i Dansk Vand, Danvas branchemagasin.

Ulovlige stoffer

Miljøminister Lea Wermelin giver landbruget skylden for, at der er fundet ulovlige sprøjtemidler i grundvandet i forbindelse med screeningen, som er den mest omfattende i dansk historie.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Ser man på stofferne og de steder, hvor stofferne er fundet i screeningen, så er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at fundene skyldes ulovlig brug i landbruget. Tre af nedbrydningsprodukterne stammer fra to sprøjtemidler, der bruges i for eksempel kål, raps, majs og frugt, siger Lea Wermelin til Dansk Vand.

Læs mere i Dansk Vand.