Der er mange penge at hente ved et bedre overblik over maskinøkonomien og en mere rationel tilgang til investeringer, påpeger Patriotisk Selskab, som nu tilbyder maskinanalyser til kunderne.

Landbruget er overmekaniseret, skriver Patriotisk Selskab i en pressemeddelelse. Der bruges mange flere penge på maskiner end nødvendigt - penge, som ifølge Patriotisk Selskab kunne gøre bedre nytte andre steder:

- Vi kan tydeligt læse ud fra vores Driftsanalyser hvert år, at mange landmænd lider af maskinitis. Hvis man har råd, er det selvfølgelig ikke noget problem, men hvis man oplever, at maskinposten belaster økonomien, skulle man måske overveje at blive kureret, siger driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab.

Hendes kollega, økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen supplerer:

- Når man besøger maskinhandleren, giver han måske et tilbud på en maskine, der er lige et nummer eller to større. Og det kan jo være svært at sige nej til. Desværre viser overkapacitet i maskinparken sig ofte at være dyrere end som så.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vær rationel

Patriotisk Selskab anbefaler planteavlerne at have en strategi for prioriteringen, når det kommer til maskiner:

- Strategien bør have fokus på omkostningsoptimering og lægge op til, at alle beslutninger træffes ud fra, hvad der er billigst. Det betyder ikke nødvendigvis et investeringsstop, men at der bør investeres på baggrund af rationalitet frem for følelser, og at det hele tiden afvejes, hvad der giver bedst økonomisk afkast. Man kan fx godt have en strategi om at ville være med på den teknologiske udvikling, så man kan tiltrække de bedste medarbejdere, siger Sarah Lilaa.

Få overblik

Som noget nyt kan Patriotisk Selskab tilbyde kunderne en maskinanalyse. Det foregår på den digitale platform MyBusiness. Analysen følges op med rådgivning om, hvordan maskinparken kan tilpasses, skriver Patriotisk Selskab i pressemeddelelsen.

Med en maskinanalyse kan du:

- Få overblik over maskinøkonomien på din bedrift

- Se økonomien i de enkelte maskiner ift. brændstofforbrug, afskrivninger og vedligehold

- Bedre få øje på de "skjulte" udgifter som vedligeholdelsestimer, antal driftsstop og tom kørsel ved dårlig arrondering

- Sammenligne økonomien i at eje dit eget materiel med økonomien i at udlicitere maskinarbejdet til en maskinstation eller en nabo med overskydende kapacitet

- Sammenligne din egen udgift pr. arbejdsopgave pr. ha med andres, fx udgifterne til høst og sprøjtning.

- I maskinanalysen kan man se udgifterne til de udførte maskinopgaver inklusive løn. Det er ved at inddrage lønnen, at man kan få det fulde overblik over fx eget vedligehold, da vedligehold ofte 'kun' koster medarbejdernes tid, siger Kasper Skovgaard Hansen.

- På den måde kan man også direkte sammenligne høstudgifterne med en helt ny 40 fods maskine og en gammel 12 fods, hvilket ses på figuren herunder, supplerer Sarah Lilaa og fortsætter:

- Det er bemærkelsesværdigt, at omkostningerne til de to maskiner ligger så tæt. Hvis man vælger at investere i en ny maskine, skal man hermed have for øje, at afskrivningerne kan trække omkostningerne så meget op, at der ikke nødvendigvis er så meget at hente ved de færre værkstedsregninger.

rich-media-1
Illustration: Patriotisk Selskab.

- For at opnå det maksimale udbytte af maskinanalysen kræver det, at der konteres på maskinniveau, og at anlægskartoteket er fuldt opdateret. Derudover skal det registreres, hvor meget tid medarbejdere bruger på de enkelte maskiner. Det giver også et klart billede af de skjulte omkostninger, der nogle gange er, bl.a. hvor mange vedligeholdelsestimer, der er i vinterhalvåret, eller hvor mange driftsstop maskinerne har henover dyrkningssæsonen. Man bliver dermed mere skarp på, om den enkelte maskine er for omkostningstung, afslutter Kasper Skovgaard Hansen.