Erik Wiltink har fået en stor øjenåbner efter han har fået kortlagt foderpotentialet på de enkelte marker

Efter Erik Wiltink i det vestjyske har fået kortlagt foderpotentialet på markniveau, er han blevet klar over, hvor mange kroner der kan hentes pr. hektar, ved at være rettidig og omlægge eksempelvis græsmarkerne i tide.

- Hvis man er rigtig fræk, kan man helt sikkert godt tjene 500 kroner pr. hektar ved at springe mellem maskinstationer og presse dem på prisen - men det er det helt forkerte sted at spare. Der kan tjenes tusindevis af kroner pr. hektar ved at kende til udbyttet og tørstoffet på markniveau, fortæller han og henviser til, at han er blevet klar over forskellene på marken med det bedste udbytte, og marken med det dårligste udbytte på bedriften i Ovtrup, og derefter handle ud fra de data der opsamles.

- Som regel ved man godt, hvilke marker der er gode, og hvilke som er knap så gode, men når man får dataerne ind i løbende, så kan man meget lettere reagere og finde frem til, hvilken græsblanding der er den rette på sin egen bedrift. Hvilke marker der måske var bedre at leje ud, hvilke marker der måske skal majs i frem for græs - eller modsat.

Erik Wiltink lagde i 2019 to marker om i tredje slæt, efter data fra finsnitteren kunne fortælle ham, at potentialet i netop de to græsmarker lå langt under de øvrige.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den dårligste mark lå på 11.000 kg tørstof pr. hektar, mens den bedste lå på 15.000 kg tørstof pr. hektar. Det giver en forskel på 4.000 kg tørstof pr. hektar. Ved 1,15 kg tørstof til én foderenhed, svarer det til 3.500 foderenheder pr. hektar.

Den interne pris for en foderenhed hos Erik Wiltink ligger på 1,35 kroner, og dermed er forskellen hele 4.700 kroner pr. hektar.

Tæt samarbejde

Du kan læse meget mere om Erik Wiltinks bedrift og hvilke tanker, han gør sig med hensyn til grovfoderproduktionen i nyeste udgave af fagbladet for mælkeproducenterne Bovi.

I Bovi fortæller Erik Wiltink også om det tætte samarbejde, han har med Varde Maskinstation, som har totalpasningen af samtlige 300 hektar jord til de to ejendomme, som Erik Wiltink har de 510 malkekøer på.

Én af de rigtige gode løsninger, som maskinstationen og Erik Wiltink her, er at maskinstationsregningerne er samlet og delt ud over hele året i 12 rater, for så på den måde at have økonomisk sikkerhed fra begge partner.