Fredag den 20. marts melder både polske og tyske myndigheder om forlænget ventetid ved grænseovergangene.

Der er i dag, fredag den 20. marts, beretninger fra både polske og tyske myndigheder om, at der må forventes forlænget ventetid ved grænseovergangene og især på vejene op til grænseovergangene, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tyske og polske myndigheder har bekræftet, at grænseovergangen Gubinek er reserveret til dyretransporter.

Fødevarestyrelsen tager højde for dette i sin forhåndsvalidering af logbøger, og Gubinek angives som viapunkt for at beregne køretid med mindre organisator har angivet andet.

De danske myndigheder overvåger situationen løbende og vil i dag have øjne på Gubinek-grænseovergangen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Eksportører opfordres på det kraftigste til løbende at holde sig opdateret med udviklingen af kødannelser og ventetider ved grænseovergangene mellem Tyskland og Polen.

Der kan blandt andet henvises til den danske ambassades hjemmeside i Polen.

På baggrund af indberetninger fra de danske ambassader i Tyskland og Polen forventes forholdene at normalisere sig de nærmeste dage.

Fødevarestyrelsen opfordrer i pressemeddelelsen endnu engang til, at eksportører og transportører skal tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan nå sit bestemmelsessted i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.