Både Spar Nord og Jyske Bank melder ud, at de suspenderer deres fiansielle forventninger.

Spar Nord suspenderer finansielle forventninger og aflyser ordinær generalforsamling

Spredningen af COVID-19 og myndighedernes tiltag for at dæmme op for udviklingen vil på en række niveauer få betydning for både samfundsøkonomien og bankernes, herunder Spar Nords, finansielle resultater i 2020.

De seneste uger har de globale finansielle markeder været præget af store udsving og betydelige kursfald på blandt andet aktier, og spændudvidelser på realkreditobligationer, hvilket har påvirket bankens indtjening (kursreguleringer) negativt. Skriver Spar Nord i en meddelelse.

På baggrund af den betydelige usikkerhed har Spar Nords bestyrelse besluttet midlertidigt at suspendere bankens udmeldte finansielle forventninger, der lød på en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 900-1.100 millioner kroner og et nettoresultat på 625-825 millioner kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Spar Nord forventer at kunne give en opdatering vedrørende de finansielle forventninger til 2020 i forbindelse med offentliggørelsen af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 den 30. april 2020.

Aflysning af generalforsamling

I forlængelse af de seneste tiltag fra myndighederne for at begrænse forsamlinger, og den efterfølgende bekendtgørelse om udsættelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for 2019, har Spar Nord besluttet at aflyse den ordinære generalforsamling, der var indkaldt til 31. marts 2020.

Der vil blive indkaldt en ny ordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er ophævet og situationen omkring COVID-19 forhåbentlig er mere stabil. Til denne generalforsamling vil bestyrelsen på ny forholde sig til resultatdisponeringen vedrørende regnskabsåret 2019, bl.a. med baggrund i en vurdering af konsekvenserne af den aktuelle krise.

Jyske Bank

Jyske Bank melder ud at de foretager en suspendering af forventninger til 2020. På grund af udbruddet af Covid-19 og de økonomiske følger heraf, suspenderer Jyske Bank den hidtidige udmelding om resultatet for regnskabsåret 2020. Tidligere var målsætningen at levere et resultat efter skat på 1,8-2,2 milliarder kroner i 2020.

- De økonomiske konsekvenser for koncernen vurderes løbende, og en opdatering forventes i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten den 5. maj 2020, skriver Jyske Bank i en meddelelse.