Der er åbnet for ansøgninger til støtte til at anlægge minivådområder, og i den forbindelse sender SEGES breve ud til landmænd med potentielle områder.

Hvis du har et område på dine marker, der potentielt set kunne været egnet til et minivådområde, så kan det være, du får brev fra Seges.

For ansøgningerne er åbnet for at søge tilskud til etablering af minivådområder, og for at hjælpe på vej har Seges sendt brev ud til 4468 landmænd og lodsejere, der kan have et egnet område.

- Vi håber, at den enkelte landmand vil se positivt på vores henvendelse. Den er tænkt som en inspiration og en opfordring til at kontakte os for at sondere mulighederne. Det er helt uforpligtende og ganske gratis. Det er landmanden, der bestemmer, om der skal etableres et minivådområde. Og oplandskonsulenten kan hjælpe med at finde den bedste placering og udformning. Brevet er fra os i Seges og oplandskonsulenterne og ikke fra en myndighed, siger Simon Bjorholm, projektleder hos Seges.

Kommer alle til gavn

I brevet opfordrer Seges til, at landmanden tager kontakt til en oplandskonsulent, som netop er til for at rådgive om miljømæssige tiltag. Man kan også tjekke på www.landmand.dk, hvilke muligheder der er for minivådområde. I brevet er der også et kort over landmandens marker, hvor de potentielle områder er markeret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Seges skriver ud, fordi de håber, flere vil støtte op om at skabe gode betingelser for vandmiljøet. Det skal nemlig ses i et større perspektiv, forklarer projektleder Simon Bjorholm.

- Det handler om, at vi i landbruget skal gøre alt, hvad vi kan for at etablere minivådområder til gavn for vandmiljøet. Det er en del af den aftale, der afskaffede de reducerede kvælstofnormer, som er kommet alle til gavn, siger Simon Bjorholm og henviser til landbrugspakken fra 2016.

Også i coronatider

Og skulle du være i tvivl, om det kan betale sig at gå i gang nu, hvor Danmark er lukket ned på grund af coronavirussen, så er det ifølge Seges ingen hindring.

- Under Corona-krisen kan I sagtens starte processen pr. telefon. Oplandskonsulenten kan langt hen ad vejen vurdere dine muligheder for minivådområder ud fra kort. Så tøv ikke med at gå i gang, skriver Seges i brevet.

Det er oplandskonsulenten, der hjælper med det administrative, såsom at søge tilskud, tilladelser hos kommunen og udbetaling af tilskuddet. Rådgivningen og papirarbejdet er gratis, skriver Seges.

Du kan læse mere på www.landmand.dk eller på www.oplandskonsulenterne.dk.

Der kan søges tilskud til minivådområder i perioden 28. februar - 11. august 2020.