Anbefalingerne fra13 klimapartnerskaber er afleveret til regeringen. Energi- og forsyningssektorens anbefalinger vil styrke dansk skovbrugs muligheder for afsætning af biomasse.

13 klimapartnerskaber har siden november 2019 arbejdet på erhvervslivets forslag til ideer og handlinger, der kan hjælpe Danmark til at nå målsætningen om en reduktion af drivhusgasemissioner på 70 procent i 2030. Mandag sendte de 13 klimapartnerskaber deres sektorkørerplaner til regeringen, skriver Dansk Skovforening.

Dansk Skovforening har deltaget i arbejdet i to af partnerskaberne: Fødevare- og landbrugspartnerskabet og Energi- og forsyningspartnerskabet. To partnerskaber der har størst betydning for skovbruget.

Bæredygtig biomasse

Energi- og forsyningssektoren anbefaler 20 forskellige klimabeslutninger til regeringen, hvoraf en del vil få betydning for skovbrugets muligheder for at afsætte biomasse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Energi- og forsyningssektoren anbefaler:

Et styrende mål om mindst 95 procernt reduktion i udledningerne fra energi- og forsyningssektoren frem mod 2030. Blandt andet ved at kul skal udfases hurtigere, og CO2 fra afbrænding skal opfanges og lagres og på sigt anvendes til brintbaserede brændsler.

Læs mere om partnerskaberne.