Sagro I/S leverer et godt og sundt årsresultat for 2019.

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at Sagro har leveret et sundt resultat på 14,2 millioner kroner. Resultatet er med til at sikre, at vi kan fortsætte udviklingen med at levere god rådgivning til vores kunder, siger Sagros formand, Søren Søndergaard i en pressemeddelelse fra Sagro.

Sagro ser sig selv som en aktør i et større netværk, hvor samarbejdet med Seges omkring de større fælles projekter inden for udvikling og forskning naturligt foregår.

- Det prioriterer vi højt og har en klar ambition om at være med til at styrke den samlede branche indenfor innovation, rådgivning og implementering af den nyeste viden og teknologi, vi i fællesskab har skabt, siger Søren Søndergaard.

Virksomheden sender størstedelen af pengene tilbage til ejerforeningerne bag Sagro, så arbejdet med at skaffe gode rammevilkår for erhvervet kan fortsætte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det arbejde, der gøres i foreningerne og på Axelborg, er ekstremt vigtigt med det fokus, som både politikere, organisationer og samfundet har på landbrugets rolle inden for klima og bæredygtighed, siger Søren Søndergaard. Vi skal rykke på klimadagsordenen, og samtidig skal vi kæmpe vores kamp for at være i Danmark. Det gør, at vi skal være dygtige i vores politiske arbejde, så jeg er glad for, at Sagro kan bidrage til, at vores ejerforeninger har nogle af landets laveste kontingenter.

Centrale frontløbere

Adm. dir. Torben Jensen ser Sagros overskud som et sundt resultat, der blandt andet udspringer af den fusion, der blev gennemført i 2016.

- Det sikrer fortsat en række positive synergieffekter og stordriftsfordele, som giver os en stærk økonomi, så vi vil kunne udvikle os i den rigtige retning, siger Torben Jensen.

Resultatet, der er 70 procent bedre end i 2018, gør samtidig Sagro i stand til at fastholde en helt central rolle inden for landbrugsrådgivningen i Danmark.

- Vi har kunnet sikre kompetenceudvikling i huset, så vi står fortsat stærkere og kan tilbyde kunderne endnu bedre rådgivning - i stalden og marken, og inden for strategi, ledelse og økonomi. Vi investerer mange ressourcer i fortsat at udvikle vores dygtige medarbejdere.

- Vi er allerede blandt frontløberne inden for den digitalisering og robotteknologi, som landbruget ser ind i og får gavn i takt med den fortsatte udvikling. I Sagro ser vi fortsat mulighederne i digitaliseringen som en afgørende faktor for dansk landbrug, og vi vægter derfor også området i hele vores strategi, siger adm. dir. Torben Jensen.

- Samtidig spiller vi jo sammen med de øvrige aktører til gavn for det landbrug, som vi er sat i verden for at rådgive, siger adm. dir. Torben Jensen.

Konkret har Sagro netop købt en andel i Landinspektør Vest i forventning om, at der kan opnås synergi mellem landmåler-virksomhed, rådgivning og ejendomshandel, som alle ligger inden for Sagros forretningsområder.