Generalforsamlingen valgte fire nye medlemmer ind i bestyrelsen.

På Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling var fem bestyrelsesmedlemmer på valg sammen med fire kandidater, der stillede op til nyvalg.

Nye i bestyrelsen er Maj Toppenberg, Tenna Hedeager og Rune Lund Sørensen.

Der var genvalg til næstformand Brian Nybo, Mads Helms og Birte Brorson.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er formand Per Kølster (genvalgt), næstformand Preben Lauridsen, Karsten Kjærgaard, Christina Udby Hansen, Tina Unger, Martha Maria Jensen og Kenneth Højgaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Laust Stenger er 2. suppleant. Kim Qvist udgik, men er fremover 1. suppleant. Helle Huus Bjerre genopstillede ikke, og Ole Sørensen opnåede ikke valg.