Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og følgegruppen for indførelsen af de nye EU-krav fra landbrugsbranchen og maskinleverandørerne, blev det præciseret at alle påhængskøretøjer omfattes.

Færdselsstyrelsen meldte først i februar ud, at EU-typegodkendelse af vogne og påhængsredskaber efter 167/2013 (Tractor Mother Regulation) udskydes. Først var planen, at reglerne skulle implementeres fra 1. september 2020, men der er stillet forslag om udskydelse til 1. januar 2022.

Branchefællesskabet om færdsel har haft møde med Færdselsstyrelsen den 3. marts 2020, for blandt andet at få en afklaring om alle påhængskøretøjer var omfattet af denne udskydelse.

Det viser sig at være tilfældet.

Færdselsstyrelsen fortæller, at tidsudskydelsen til den 1. januar 2022 omfatter alle landbrugskøretøjer. De har desuden fortalt, at producenter kan vælge at implementere EU-typegodkendt køretøjer allerede fra 1. september 2020, men kan også vælge at køre efter nuværende regler frem til 2022.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er rigtigt glade for, at færdselsstyrelsen har været lydhøre overfor branchens behov, og det vil vi gerne takke for, fortæller Henning Sjørslev Lyngvig, Landskonsulent Maskiner og Markteknik hos Seges, som sidder med i følgegruppen for indførslen af de nye EU-krav.

Det skal dog understreges, at der tages forbehold for, at der er tale om et lovforslag, som selvsagt skal vedtages af Folketinget. Hvornår der skal stemmes om lovforslaget, er endnu uvist.