Promilleafgiftsfonden for Landbrug (PAF) har åbnet en ansøgningsrunde, hvor forsknings- og videndelingsinstitutioner kan søge tilskud til at udvikle et værktøj for klimaregnskab på bedriftsniveau.

Nu bliver det muligt at søge om 7,6 millioner kroner til at udvikle en ny model til klimaregnskab på bedriftsniveau (bevillingsrammen udgør i alt 7,7 millioner kroner idet der er afsat 1 procent til administration).

Med initiativet om klimaregnskab på bedriftsniveau skal der udvikles et koncept til beregning af den enkelte bedrifts klimaaftryk. Konceptet skal støtte den enkelte producent i at kunne vurdere sine handlemuligheder, hvis han/hun ønsker en mere klimavenlig produktion.

Midlerne kommer fra en politisk aftale om grøn omstilling fra maj 2019, som blev indgået af den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De afsatte i alt 23,7 millioner kroner til klimaprojekter i Miljø- og Fødevareministeriet, hvoraf 7,7 millioner kroner skal gå til dette initiativ om klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau. De resterende midler er afsat til at fremme grøn bioraffinering (14 millioner kroner) og klimavenlig foderproduktion (to millioner kroner).

Ansøgningsrunden åbnede 18 februar og lukker 20 april 2020. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce