Hvert år opstår der brand på bedrifter rundt om i landet. Det er ikke kun branden, der er farlig. Der er nemlig også stor risiko for, at røgen fra branden spreder sig til andre stalde.

Det kan være en god idé at forebygge, at røgen fra en brand ikke spreder sig til andre stalde, lyder rådet fra forsikringsselskabet Topdanmark.

- Ikke nok med den direkte skade fra selve branden, så er der ofte stor risiko for, at røgen breder sig til andre stalde, hvor grisene så kan komme til skade. Vi ser ofte, at røgen via fx ventilationsinstallationer spreder sig til stalden og dermed til dyrene, hvilket betyder store produktionstab, siger Gunnel Andersson, markedsudvikler i Topdanmark.

Landmanden kan med fordel forebygge røgspredning ved at gennemgå sin bedrift og se, hvad der kan gøres for at forhindre, at røgen ved en brand spreder sig til andre stalde.

Topdanmark anbefaler, at man gennemgår sin bedrift for gamle udsugningskanaler, sprækker, huller og vinduer, som ikke bliver brugt og få lukket dem til, så røgen ikke kan sprede sig mellem staldene ved en brand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er også en god idé at gøre sig overvejelser over, hvilke luft- og ventilationskanaler, som hurtigt kan lukkes, hvis en brand opstår på gården, siger Gunnel Andersson.

Snak med medarbejderne

Topdanmark anbefaler også, at man med udgangspunkt i beredskabsplanen gennemgår, hvor røgen kan sprede sig, hvis en brand opstår i fx teknikrum eller ventilationsanlæg, hvor de fleste brande starter.

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på risikoen ved røg.

- Vi oplever flere landmand, som ikke selv har tænk på, at røgen fra en brand og kan påvirke resten af gården. Derfor er det også vores ønske at fortælle om disse konsekvenser, så vi forhåbentlig kan hjælpe landmændene med at være mere opmærksom på problematikken, hvis de uheldigvis skulle blive udsat for brand, siger Gunnel Andersson.