Når Vejle-Fredericia Landboforening holder generalforsamling den 9. marts, vil natur fylde en væsentlig del i formand Nis Hjorts beretning.

Foreningen har siden 2018 haft naturen på dagsordenen og arbejdet strategisk med at pleje og værne om både natur og biodiversitet.

- Mange landmænd er stolte af den natur, de har på deres ejendomme, og vil rigtig gerne gøre en indsats for at beskytte den. I landboforeningen har vi i løbet af året tilbudt naturtjek til nogle af vores medlemmer. Naturtjekkene har belyst, hvilke nye tiltag de kan iværksætte for at beskytte og udvikle naturen, fortæller formand Nis Hjort i en pressemeddelelse.

Helt konkret går et naturtjek ud på, at landmanden sammen med en naturkonsulent går rundt og kigger på alt fra læhegn, kompostbunker, skovområder og vandløb med blikket stift rettet mod indsatser, der kan styrke naturen og biodiversiteten.

- Vores medlemmer har en stigende interesse for naturen. De er optaget af at passe på den, og når biodiversiteten er presset, vil de gerne blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Dertil kommer muligheden for skabe økonomi på ejendommene i form af tilsagn til naturpleje, rejsning af skov og jordfordeling, understreger Nis Hjort.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Naturpleje

Vejle-Fredericia Landboforening vil i det kommende år fortsætte arbejdet med naturpleje, og formanden vil på generalforsamlingen opfordre foreningens medlemmer til at gå aktivt ind i de projekter og tilbud, der byder sig.

- Jeg vil blandt andet fremhæve Landbrug & Fødevarers bi- og vibekampagne, som kommer med gode råd og anbefalinger til, hvad man som landmand kan gøre for at hjælpe bierne på ejendommen. Ofte er det jo ikke så meget, der skal til, for at man gør en forskel, slutter Nis Hjort.

Generalforsamlingen holdes på Hotel Munkebjerg i Vejle.