Goodvalley fortsatte med at styrke forretningen i et ustabilt 2019 ved at forbedre de operationelle og økonomiske resultater.

Goodvalley fortsatte med at styrke forretningen i 2019 ved at forbedre de operationelle og økonomiske resultater i et år med betydelige udsving på de europæiske markeder drevet af en kraftig stigning i priserne for levende svin, mens svinekødpriserne på det polske marked forblev lave hele året.

Det fremgår af virksomhedens årsrapport for 2019.

Omsætningen steg med 3,8 procent til 1,526 milliarder kroner drevet af højere priser på levende svin og volumenvækst.

Det korrigerede driftsresultat før afskrivning på driftsaktiver og goodwill-nedskrivninger (EBITDA) steg med 23,4 procent til 274 millioner kroner. Stigningen er drevet af salg af levende svin og er opnået trods ringe overskud på salg af svinekød og beskedne markudbytter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forventet stigning i 2020

Goodvalley forventer i 2020 at generere en omsætning på 1.6 - 1.75 milliarder kroner og at opjustere EBITDA til 320-380 millioner kroner i forventninger om fortsat høje priser på levende svin og forbedret produktionseffektivitet.

- Det er lykkedes at styrke virksomheden i 2019 ved at forbedre de driftsmæssige og økonomiske resultater, mens vi investerede i vores bæredygtige produktionsplatform, vores aktiviteter i Polen og bestræbelserne på at træffe forholdsregler mod afrikansk svinepest, siger Goodvalleys administrerende direktør Hans Henrik Pedersen.