I et stort ansøgerfelt valgte Mejeribrugets ForskningsFond at prioritere ni projekter.