John Deere har et skævt regnskabsår og dermed en skæv kvartalsinddeling. Regnskabsårets første kvartal er allerede afsluttet 2. februar.

Deere & Companys omsætning faldt 4,4 procent fra 7,984 milliarder dollar i første kvartal 2019 til 7,631 milliarder dollar i første kvartal 2020. Til gengæld steg overskuddet før skat med 3,8 procent fra 498 til 517 millioner dollar.

- Resultatet i første kvartal afspejler tidlige tegn på en stabilisering af landbrugssektoren i USA. Farmerne har tiltro til lempelser i handelshindringer, og de tror på større eksport, siger selskabets topchef John C. May.

Han tilføjer, at der samtidig ses en mindre aktivitet i entreprenørsektoren, hvilket har resulteret i en mindre efterspørgsel i John Deeres Entreprenør- og skovbrugsdivision.

Det påvirker også Deeres resultat i entreprenør- og skovbrugsdivisionen, at selskabet har reduceret produktionsomfanget og lagerbeholdningerne i et forsøg på at tilpasse sig markedssituationen. Første kvartal indeholder også omkostninger til et frivilligt fratrædelsesprogram for medarbejdere, som skal øge selskabets fleksibilitet og effektivitet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Landbrugsmaskiner er størst

Landbrug og have-park-segmentet udgør Deere & Companys største forretningsben med en omsætning på 4,5 milliarder dollar mod entreprenør og skovmaskiner, som i første kvartal opnåede en omsætning på 2,0 milliarder dollar. Omsætningen i landbrug og have-park-segmentet faldt 4 procent i første kvartal mod et fald i entreprenør- og skov-segmentet på 10 procent i forhold til samme kvartal året før.

Faldet i omsætningen af landbrugs- og park-maskiner forklares i regnskabet med færre solgte enheder og dårlige valutakursforhold. I den anden retning trækker ifølge regnskabet bedre priser, forbedre produktionsomkostninger og mindre udgifter til garantiforpligtelser.

Faldet i entreprenør- og skovmaskiner forklares ligeledes med færre solgte enheder og negative effekter af valutakurser.

Præcisionsteknologi

Når topchef John C. May kigger fremad på resten af regnskabsåret 2020, fremhæver han særligt tendensen til øget brug af præcisionsteknologi i jordbruget som positivt for Deere & Company, fordi han mener, at selskabet er godt rustet til yderligere at styrke sin førerposition på dette vitale område.

- I tillæg til det, er vi i gang med at iværksætte en række tiltag for at skabe en mere fokuseret organisationsstruktur, som kan handle med større hast og tilpasningsevne, siger John C. May.

Men han forventer dog en generel markedsnedgang i salget af landbrugs- og park-maskiner på mellem 5 og 10 procent i 2020-regnskabsåret. Salget af landbrugsmaskiner i Nordamerika ventes at falde med 5 procent som følge af et ventet fald i efterspørgslen efter store maskiner i Canada. Til gengæld ventes efterspørgslen efter landbrugsmaskiner i Europa at være nogenlunde uændret i 2020 sammenlignet med 2019. Også i Asien og Sydamerika forventes efterspørgslen at være stort set uændret.

Opbremsning i byggeriet

John Deeres salg af entreprenør- og skovbrugsmaskiner forventes at falde mellem 10 og 15 procent i 2020. Faldet afspejler ifølge virksomheden en nedbremsning i byggeriet og en indsats for at nedbringe lagre i forhandlerleddet. Salget af entreprenørmaskiner ventes at falde 10-15 procent i Nordamerika, mens det globale salg af skovmaskiner ventes at falde 5-10 procent på grund af svagere efterspørgsel i Nordamerika og Rusland.