Der er hjælp på vej til landmænd, som vil gøre deres gård mere klimavenlig. Lige nu kan forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner søge om tilskud til at udvikle et nyt værktøj, der kan beregne den enkelte gårds klimaaftryk. En række partier fra Folketinget har afsat knap otte millioner kroner til det nye værktøj.

Det kan være svært at vide, hvor meget 50 køer og 25 hektar hvede egentlig belaster klimaet. Men det skal fremover være lettere for landmænd at vide, hvor meget eller hvor lidt deres landbrug og produktion udleder af drivhusgasser, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Et nyt værktøj skal på sigt hjælpe den enkelte landmand til at opstille klimaregnskab. Og det skal hjælpe landmanden med at gøre bedriften mere klimavenlig.

- Vi har en bunden opgave med at få Danmarks klimaaftryk ned. Landbruget står for en stor del af det, men jeg forstår godt, at det kan være vanskeligt at vide, hvad man som landmænd egentlig kan gøre. Det vil vi gøre lidt lettere ved at udvikle et værktøj, der kan lave et klimaregnskab for den enkelte bedrift. Det kan forhåbentlig give landmænd lyst til og mod på at gøre bedriften mere klimavenlig, siger fødevareminister Mogens Jensen.

I alt er der afsat i alt 7,7 millioner kroner til forskning i og udviklingen af det nye værktøj. Midlerne kommer fra den politiske aftale om udmøntning af den grønne klimapulje fra maj 2019. Bag aftalen står den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Partierne afsatte, med aftalen, i alt 26,7 millioner kroner til klimaprojekter.

Udover at lave et værktøj til et klimaregnskab på bedriftsniveau skal der også laves et rådgivningskoncept, som guider landmænd til en klimavenlig produktion. I et pilotprojekt skal de nye koncepter testes af landmænd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Med det nye koncept kan den enkelte landmænd få overblik over, hvor de største udfordringerne ligger på bedriften og få hjælp til, hvilke håndtag han kan trække i, for at få den største effekt i forhold til at sænke gårdens klimaaftryk. Rådgivningskonceptet betyder, at vi tager landmanden i hånden og hjælper til med, at klimaregnskabet omsættes til konkret handling. Og det er vigtigt, for der er mange landmænd, der faktisk rigtigt gerne vil være en del af den grønne omstilling, siger Mogens Jensen.

Projektet løber frem til 2021, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i pressemeddelelsen.

Forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner kan frem til den 20. april 2020 søge om at få tilskud til at udvikle et koncept hos Promilleafgiftsfonden for landbrug.